Zákal je tvořený velmi malinkými tuhými částicemi v tak malém množství, že snižují dohlednost a způsobují opalescenci (tj. zdánlivé změny v zabarvení předmětů, vyvolané rozptylem světla na částicích zákalu). Poměrná vlhkost vzduchu při zákalu bývá na rozdíl od kouřma obvykle nízká. Částice způsobující zákal mohou být kondenzačními jádry a napomáhat přechodu vody ze skupenství plynného do skupenství kapalného. Proto je i přechod od zákalu ke kouřmu a mlze plynulý: vzroste–li při ochlazování vzduchu jeho poměrná vlhkost přibližně na 70 %, začíná kondenzace na největších a nejaktivnějších jádrech, dohlednost se snižuje a při pokračujícím růstu relativní vlhkosti vzduchu zákal postupně přechází v kouřmo, které se při vlhkosti zhruba nad 90 % může změnit v mlhu. Zákal se často zaměňuje s kouřem nebo kouřmem, od kterého se liší nejen nižší poměrnou vlhkostí vzduchu, ale i vzhledem. Před tmavým pozadím mívá zákal obvykle modravý nádech, před světlejším nahnědlý či nažloutlý, zatímco kouřmo je šedé.

označení

dohlednost

0

slabý

4 až 10 km

1

mírný

2,1 až 4 km

2

silný

1 až 2 km

3

velmi silný

menží než 1 km

Dalším litometeorem je prachová nebo písečná bouře, kterou tvoří množství prachu nebo písku prudce zvedaného silným větrem až do velkých výšek. Přední strana postupující prachové nebo písečné vichřice může nabýt tvaru gigantické stěny, tzv. prachové nebo písečné zdi. Šířka vzdušného proudu unášejícího pevný materiál dosahuje 300 až 500 km, výška 1,5 km a více, rychlost přenosu bývá zpravidla kolem 60 km/h. Štěrk a hrubý písek je unášen do výšky několika desítek cm, jemný písek do 2 m nad zemí, prach až do výšky oblaků a je přenášen na vzdálenosti až tisíců kilometrů, kde se ukládá jako jemná navátina.


Písečná vichřice v Iráku.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Corporal Alicia M. Garcia, U. S. Marine Corps. Under Creative Commons.

Mezi další litometeory patří kouř, který tvoří produkty spalování volně se pohybující v ovzduší. Nejčastěji se vyskytuje nad městy a průmyslovými oblastmi nebo nad lesními požáry. Zvířený prach nebo písek představuje množství prachu nebo písku zdviženého v období sucha silným větrem. Pokud má vítr šikmou osou rotace, tak vzniká prachový nebo písečný vír. Vzniká u zemského povrchu v silně přehřáté vrstvě vzduchu, který zvedá částice prachu nebo písku.


Písečný vír.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Steve Jurvetson. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.