Tropická cyklóna (tropická tlaková níže) vzniká nad tropickými oceány, vyskytuje se v oblastech 5° až 20° severní i jižní šířky. Ve srovnání s mimotropickými cyklónami má menší rozměry (několik desítek až stovek km) a ve svém středu podstatně nižší atmosférický tlak. Podle teoretických výpočtů může tlak klesnout až na 847 hPa. Stejně jako pro mimotropické cyklóny je pro ně charakteristická cirkulace vzduchu proti směru pohybu hodinových ručiček na severní polokouli a ve směru pohybu hodinových ručiček na polokouli jižní.


Výskyt tropických cyklon v letech 1985 – 2005.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Bouřkové oblaky tropické cyklóny vznikají v oblastech výstupných proudů teplého vzduchu. Produkují extrémní přívalové srážky. Bouřkové oblaky obklopují střední část tropické cyklóny – tzv. oko – obrovskou oblačnou bariérou. V oku tropické cyklóny, které má průměr 15 až 40 km, vládne bezvětří nebo slabý vítr a slunečné počasí nebo počasí s protrhanou oblačností bez srážek. Je to oblast nejnižšího tlaku, v níž mohou být teploty vzduchu v nižších vrstvách až o 10 °C vyšší než v jejím okolí. Tropické cyklony postupují po parabolických drahách.

Rychlost větru se pohybuje od 180 do 280 km/h, v nárazech až 400 km/h. Maximálně byla u přízemního větru naměřena v nárazech rychlost 416,2 km/h. Podle maximálně dosažené rychlosti větru rozlišujeme čtři vývojové fáze tropických cyklon: tropická porucha, tropická deprese, tropická bouře a vrcholné stádium (v Americe se vrcholné stádium označuje jako hurikán, v západní části Tichého oceánu jako tajfun, v Indickém oceánu jako cyklón). Při tropické poruše ještě není vytvořená cyklonální cirkulace vzduchu. Na meteorologických snímcích z družic se projevuje konvekční oblastí, která má obvykle průměr 185 až 555 km a zachovává si své vlastnosti po 24 a více hodin. Tropická deprese se vyznačuje uzavřenou cyklonální cirkulací vzduchu a rychlost větru nepřesahuje 61 km/h. Jestliže rychlost větru přesáhne tuto hranici, pak hovoříme o tropické bouři. Pravděpodobnost, že tropická cyklona dosáhne svého vrcholného stádia je asi 60 %. Nad oceány může trpická cyklóna existovat od 1 až 2 dnů do 1 až 2 týdnů. Pokud dorazí nad pevninu, tak většinou během krátké doby se tzv. vyplní. V amerických nebo australských meterologických službách se tropické bouře označují střídavě ženskými a mužskými jmény podle předem dohodnutého seznamu pro daný rok.


Hurikán Floyd.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Tropické cyklóny vznikají v případech silného přehřátí spodních vrstev vzduchu a za současně vysokého tlaku vodní páry, nejčastěji v létě a na počátku podzimu příslušné polokoule. Teplota na hladině oceánu musí být alespoň 26 °C, aby množství páry ve vzduchu bylo dostatečně vysoké k vytvoření spirálového proudění. Hlavní hnací silou rotace tropického cyklonu je intenzivní nárůst koncentrace vodní páry ve směru od osy rotace. 

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.