Při střelbě se projevuje zpětný náraz. Plyny, které vznikají ve střelné zbrani výbuchem střelného prachu, vypuzují střelu z hlavně, přičemž střela a zbraň jsou uvedeny vzájemným působením akce a reakce do pohybu navzájem opačného směru. Zpětný náraz u těžších zbraní je tlumen brzdícím zařízením. U některých zbraní se využívá zpětný náraz k samočinnému vyhazování prázdné nábojnice a nabíjení zbraně.

V okamžiku výstřelu na sebe působí náboj a zbraň silami akce a reakce, které jsou stejně velké, ale opačného směru. Protože na sebe působí akcí a reakcí po stejnou dobu, můžeme rovnice přepsat

       

Obě síly jsou stejně velké, proto pro ně platí F1 = F2

Pomocí třetího pohybového zákon a zákona zachování hybnosti vysvětlujeme činnost řady zařízení, mezi nimi i raketových motorů. Tryskami raketových motorů unikají velkou rychlostí spousty plynů, které vznikají prudkým hořením paliva. Přitom raketový motor působí na plyny akcí a plyny zpětně na motor reakcí. Takto pohání reaktivní síla plynů trysková letadla i nosné rakety kosmických raket.


Raketový motor použitý v raketě V2.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.