31. října 1815 – 19. února 1897
německý matematik

Karl Theodor Wilhelm Weierstrass se narodil v Ostenfelde, na gymnáziu vynikal v jazycích a matematice. Podle otcova přání se připravoval na univerzitě v Bonnu na úřednickou kariéru. Místo předepsaným předmětům se více věnoval matematice. V roce 1938 odešel do Münsteru, kde se připravoval na učitelskou kariéru. Od roku 1841 působil 14 let jako profesor na gymnáziu v Deutsch–Krone a Braunsbergu, kromě matematiky učil i botaniku, krasopis a tělocvik.


Karl Weierstrass.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Jeho hlavním matematickým zájmem byla matematická analýza. Po zveřejnění článků o eliptických funkcích získal uznání. V roce 1856 přešel na polytechniku do Berlína, kde se v roce 1864 stal univerzitním profesorem. Spolu s E. Kummerem založil v roce 1861 první seminář v Německu věnovaný čisté matematice. Od roku 1862 musel ze zdravotních důvodů při přednáškách sedět, měl i problémy s výslovností, přesto byly jeho přednášky na vysoké úrovni. Mezi jeho nejznámější žáky patří Georg Cantor a Sofja Kovalevskaja. Pokračoval v důsledném budování základů matematické analýzy, završil v tomto směru to, co začali Bernard Bolzano, Augustin Cauchy, Niels Abel a Johann Dirichlet. Weierstrass významně přispěl k budování teorie funkcí komplexní proměnné pomocí mocninných řad.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Karl Weierstrass – neobyčajne svedomitý matematik. Matematika a fyzika ve škole, únor 1990, roč. 20, č. 6, s. 372–373.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, pátý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

[3] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.