Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Je na bosé nohy příjemnější koberec nebo jsou příjemnější dlaždičky? Proč se nám některé materiály (například kovy) zdají v zimě studenější než jiné? Vyzkoušejte si u nás, jak mohou člověka klamat jeho smysly!
Látky se stejnou teplotou se nám zdají různě teplé. Je to snad smyslový klam? Dotýkáme-li se dřeva a kovu o stejné teplotě, bude se nám kov zdát studený, protože z naší ruky odvádí rychleji teplo a dřevo teplé, protože se jeho povrch zahřívá od naší ruky.

Teorie

Tepelná vodivost je schopnost daného materiálu vést teplo. Je to vlastně rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do druhé, chladnější. Tepelná vodivost každé látky je dána součinitelem tepelné vodivosti. Podle hodnoty součinitele tepelné vodivosti rozlišujeme dobré (vysoká hodnota) a špatné tepelné vodiče.

Materiál Měrná tepelná vodivost [W m–1 K–1]
vakuum 0
suchý vzduch 0,02
polystyren 0,04
náplň spacáků (peří, vlákna) 0,05 - 0,07
sníh 0,12 - 1,30
plexisklo 0,20
cihla 0,28 - 1,20
voda 0,50
led 2,20
žula 3 - 4
ocel 50
železo 73
mosaz 106
hliník 229
zlato 317
měď 395
stříbro 418
diamant 895 - 2300

Ze všech látek mají nejlepší tepelnou vodivost kovy. Lépe vedou teplo kovy čisté, než kovy znečištěné nebo slitiny. Přitom kov, který je lepším elektrickým vodičem, je také lepším vodičem tepla. Souvislost mezi součinitelem tepelné vodivosti a součinitelem elektrické vodivosti vyjadřuje Lorentzův – Lorenzův zákon. Tepelná i elektrická vodivost kovů je zprostředkována volnými elektrony. Dobré tepelné vodivosti kovů se využívá v technice, kovové jsou radiátory, stěny parního kotle, chladící tělesa apod. Ostatní pevné látky jsou špatnými vodiči tepla, s výjimkou tuhy.

Zajímavost z praxe:
Velmi špatným tepelným vodičem jsou plyny a kapaliny, především voda. Zahříváním vody v horní části zkumavky ji můžeme přivést až k varu, zatímco u dna zůstane chladná. Nejmenší součinitele tepelné vodivosti mají plyny. Proto také sypké pórovité látky (peří, suché dřevo, textilie, písek, cihly, skelná vata apod.), uvnitř kterých je vzduch, jsou špatnými vodiči tepla. Vodivost takových látek závisí na vlhkosti, a to tak, že tepelná vodivost vlhkých látek je značně větší. Látky, které jsou špatnými vodiči tepla se používají k tepelné izolaci. Nejlepším tepelným izolantem je vakuum.

Tepelná izolace
Zdroj: commons. wikimedia.org. Under Creative Commons.

Teplokrevní živočichové své tělo tepelně izolují, aby jeho teplotu udrželi s minimem vynaložené energie. Studenokrevní živočichové naproti tomu ohřívají své tělo vnějšími zdroji. Tepelná izolace by jim naopak překážela. Kachna nebo kytovec využívá k tepelné izolaci svůj podkožní tuk.
 
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.