Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Někdo by možná čekal, že když dopadne kovová kulička na kovový povrch, jednou či dvakrát se odrazí a poskočí a pak už zůstane ležet na kovové desce. Tato srážka je ovšem překvapivě pružná a trvá dlouho, než kulička svou energii ztratí. Vy můžete slyšet její nárazy do desky, jejichž frekvence se neustále zvyšuje.
Skákající kulička představuje několik fyzikálních zákonů najednou: demonstruje zákon zachování energie, pružný ráz a vznik zvuku při dopadu.

Teorie

Julius Robert Mayer prohlásil: „Ex nihilo nihil fiti“ neboli „z ničeho se nic neudělá“. V „učesané“ podobě zazněl tento zákon 23. července 1847 v berlínské fyzikální společnosti. Hermann Helmholz řekl: „Součet kinetické a potenciální energie v izolovaném systému zůstává stálý!“ A přesně tímto zákonem – zákonem zachování energie – se pád kuličky řídí. Na počátku svého pohybu má padající kulička největší potenciální - polohovou energii. Během pádu se potenciální energie postupně přeměňuje na kinetickou – pohybovou, která závisí na rychlosti. Při dopadu má maximální kinetickou energii. 

Při nárazu na kovovou podložku dochází k pružnému rázu. Ten probíhá ve dvou fázích. V první fázi se koule a podložka deformuje vlivem nárazových sil. Část kinetické energie se přitom změní na potenciální energii pružnosti. Protože je koule a podložka téměř dokonale pružná, vrátí se opět do původního tvaru, odskočí od sebe a kulička se pohybuje zpět nahoru. Část energie se ale spotřebuje na deformaci, proto ze zákona zachování energie plyne, že rychlost už nedosáhne na původní velikost. Potenciální energie pružnosti se opět přemění na kinetickou energii.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.