Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Mnoho lidí fascinují klenby gotických kostelů, oblouky seskládané z velkých kamenů. U nás si můžete jeden takový oblouk postavit, dokonce se po něm i projít a vyzkoušet tak jeho pevnost i jiné fyzikální vlastnosti.
Zkoušeli jste někdy rozmáčknout vejce tlakem na jeho špičky? Je to možná těžší než by se zdálo. Neobyčejná pevnost vaječné skořápky  je způsobena jejím vypuklým tvarem a lze ji vysvětlit stejně jako pevnost všech oblouků a kleneb.

Teorie

Vlivem vnějších sil mohou pevná tělesa měnit svůj tvar i rozměry. Tento jev nazýváme deformace pevných těles. Podle následků rozlišujeme deformaci pružnou – elastickou (po skončení deformace získá těleso původní tvar) nebo tvárnou – plastickou (po skončení deformace těleso nezíská původní tvar). Podle působení vnějších sil na deformované těleso rozeznáváme pět jednoduchých deformací: tahem, tlakem, smykem, krutem a ohybem. V technické praxi se nejčastěji vyskytují deformace složené z několika jednoduchých deformací.


Druhy deformací.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Působí–li stejně velké síly proti sobě dovnitř tělesa, nastává deformace tlakem. Pevnost v tlaku proti rozdrcení je velmi důležitá konstanta pro stavitele. Více se projevuje u tyčí nebo sloupů kratších, delší se při deformaci tlakem prohnou. Obecně je pevnost v tlaku větší než v tahu. Tlakem jsou namáhány pilíře, nosníky a různé podpěry, ale také klenby, oblouky, vajíčka. Jejich pevnost je způsobena jejich tvarem, který umožňuje převést silové působení na tlakové namáhání. Klenba je pak mnohokrát pevnější než klasický překlad, který je namáhán na ohyb. 


Rozdíl v namáhání překladu a klenby. 
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z techniky:
Stejně jako pevnost vaječné skořápky lze vysvětlit i neuvěřitelnou pevnost elektrických žárovek, zdánlivě tak jemných a křehkých. Překvapí nás to ještě více, když si uvědomíme, že některé z nich (vakuové) jsou téměř absolutně prázdné, takže uvnitř není nic, co by vyrovnávalo tlak vzduchu zvenčí. A tento tlak není nijak malý; má-li žárovka průměr 10 cm, tlačí na ni okolní atmosféra tak, jak by působila hmotnost dospělého člověka. Pokusem lze zjistit, že žárovka snese dokonce ještě 2,5krát větší tlak.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.