7. září 1781 – 19. dubna 1851
český fyzik
 
Hraběte Buquoye asi neznáte. Přitom to byl ve své době jeden z nejvzdělanějších a nejpokrokovějších Čechů. Znal se nejenom s největšími hvězdami tehdejší české i Evropské kultury a vědy, ale dokonce prý měl nastoupit i na český trůn.

Hrabě Jiří František August Buquoy baron von Vaux se narodil v Bruselu. Do Čech příšel jako dítě se svým otcem po rozvodu rodičů. Po otcově smrti byl od 13 let v péči svého strýce Johanna. Měl domácího učitele a oficiální maturitu složil na gymnáziu v Praze. V letech 1799 až 1803 studoval na Vídeňském dvorním lyceu filozofii a právo, ale zaujaly ho i přírodní vědy a matematika.


Jiří František August Buquoy baron von Vaux.
Zdroj: stanislavkropik.sweb.cz/buquoyaugust.htm.

12. dubna 1803 jeho strýc Johann zemřel a Jiří Buquoy zdědil kolosální rodový majetek, o který se pak celý život velmi dobře staral. Získal naprostou materiální nezávislost, kterou využil k cestování po Evropě (Švýcarsko, France, Itálie).

Jeho celoživotním zájmem se staly přírodní vědy. Udržoval kontakt s předními evropskými osobnostmi – Johannem Geothem, Alexandrem Humboldtem, Karlem Gaussem, Františkem Gerstnerem, Bernardem Bolzanem a dalšími. V letech 1820 až 1835 byl ve vedení Národního muzea v Praze. V roce 1838 založil první přírodní rezervace v Čechách: Žofínský prales a Hojnou Vodu v Novohradských horách. V dubnu 1848 byl zvolen do Národního výboru a dokonce se uvažovalo, že by měl nastoupit na český trůn.

Buquoy jako první v historii fyziky formuloval a řešil problém pohybu těles s proměnnou hmotností. Jeho rovnice obsahuje znaménko ± a umožňuje řešit problémy s přibývající a ubývající hmotností. Řešil problémy týkající se např. zvedání lana, válce na svahu nabalujícího sníh, shrabování půdy pluhem, otáčení zabláceného kola kočáru, čerpadla, dopravníky atd.

V roce 1815 podnikl hrabě Buquoy cestu do Paříže, aby prezentoval předchozí myšlenky. Několikrát se setkal a hovořil s Pierrem Laplacem, který se o Buquoyovy úlohy zajímal. Je zajímavé, že i přes cestu do Paříže a osobní kontakt s řadou fyziků, zapadly jeho myšlenky v zapomnění a musely být o pár let později objeveny znovu. Hrabě Buquoy zemřel v Praze.

Použité zdroje

[1] PODOLSKÝ, J. Hrabě Buquoy a jeho úlohy. Sborník z XIII. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky 2006. ISBN 978–80–210–4656–6.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.