11. července 1732 – 4. dubna 1807
francouzský astronom

 

Jérôma Lalandea začala astronomie zajímat až během studia práv. Sám se vypracoval až na předního astronoma své doby.

Joseph–Jérôme Lefrançois de Lalande se narodil v Bourg–en–Bresse. Jeho táta byl ředitelem pošty a vlastnil obchod s tabákem. Jérôme chodil nejdřív na jezuitskou kolej v Lyonu, ale pak už na radu rodičů v církevní kariéře nepokračoval. Dal se zapsat na práva v Paříži.


Jérôme Lalande.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

V Paříži bydlel v hotelu de Cluny, kde měl observatoř Joseph–Nicolas Delisle. Lalanda astronomie zajímala, a tak brzy začal navštěvovat Delisleovy přednášky a asistoval mu při pozorování. Astronomie se nakonec stala jeho životní láskou a posláním.

Měření paralaxy Měsíce

V roce 1751 bylo plánováno pozorování Měsíce ze dvou míst na Zemi, aby se zjistila co nejpřesněji paralaxa Měsíce. Jedno pozorovací místo bylo na Mysu dobré naděje, druhým pozorovacím místem byl Berlín. Lalandea poslali s kvadrantem do Berlína. Během pobytu v Pruské Akademii se Lalande seznámil s Leonhardem Eulerem a dalšími přírodovědci. Zúčastnil se sporu o tvar Země, zda je na pólech zploštělá nebo protažená.

Spolu s Alexisem Clairautem a Hortensií Lepaute vypočítal dráhu Halleyovy komety s rušivým působením planet. Jejich předpověď návratu komety na jaře 1759 se skvěle potvrdila.

Zabýval se také problémem pohybu tří navzájem se gravitačně ovlivňujících těles. V roce 1740 usilovaly o obecné řešení Clairaut a Lalande, kteří užívali rozvojů do řad a sčítání rušivých působení, a Jean d´Alembert a Euler, kteří vycházeli z principu virtuálních posunutí, jejichž postup byl obecnější. Lalande vydával v letech 1760 – 1776 a 1794 – 1807 astronomickou ročenku Connaissance des temps, kterou rozšířil o údaje potřebné k námořní navigaci a o kalendář astronomických úkazů. Lalande vyučoval od roku 1760 astronomii v College Royal a pro své studenty vydal v roce 1764 učebnici Traité d´astronomie, která se používala dalších padesát let. Lalande se věnoval i veřejnému životu, psal cestopisy, po revoluci obnovoval a zakládal učené společnosti.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, sedmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.