ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Myslíte, že dokážete předběhnout slepici či prase? Jsou rychlejší, než si myslíte.
  Anotace pro MŠ: 
  Slepice či prase běhají rychleji, než by člověk předpokládal. Na naše exponátu si porovnáte, zda byste je byli schopni předběhnout.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Slepice či prase běhají rychleji, než by člověk předpokládal. Na naše exponátu si porovnáte, zda byste je byli schopni předběhnout.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Slepice či prase běhají rychleji, než by člověk předpokládal. Na naše exponátu si porovnáte, zda byste je byli schopni předběhnout.
  Anotace pro SŠ: 
  Slepice či prase běhají rychleji, než by člověk předpokládal. Na naše exponátu si porovnáte, zda byste je byli schopni předběhnout.

  Věda a technika v pozadí

  Rekordmanem v běhu na 100 m je od roku 2009 jamajský běžec Usain Bolt, který v tento rok zaběhl na berlínské dráze tuto vzdálenost za 9,58 s. Jeho rychlost se blížila 45 km/h. Při srovnání s živočišnou říší je i Bolt průměrným až podprůměrným běžcem. Do kapsy by ho strčil i zajíc, kočka, grizzly, prase divoké, žirafa, vlk a nebo klokan.

  Usain Bolt.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Richard Giles. Under Creative Commons.

  Teorie

  Postavme teď na startovní čáru slavnou želvu a zajíce, kteří vyběhnou ve stejný okamžik z téhož místa a běží po stejné cestě do cíle. Tam dorazí určitě dřív zajíc než želva. Veličina, která by odlišila oba pohyby se nazývá průměrná rychlost. Průměrná rychlost vp se vypočítá jako

  kde s je dráha a t je čas. Jednotkou rychlosti je m s–1, často se však používá jednotka km h–1. K převodu těchto jednotek můžeme použít tyto vztahy

  Podle rychlosti dělíme pohyby na rovnoměrný (rychlost se nemění) a nerovnoměrný pohyb (rychlost se mění). K popisu pohybu používáme tzv. kinematické veličiny, jejichž značky pocházejí z těchto slov: spatium (dráha), velocitas (rychlost), tempus (čas).

  Zajímavost z biologie:
  Nejrychlejším tvorem na Zemi je velmi malý poběžník Banksův (Paratarsotomus macropalpis), který žije na jihu Kalifornie. Je schopen za sekundu uběhnout vzdálenost převyšující 300násobek své délky. Pro porovnání – kdyby byl člověk schopen podobného výkonu, urazil by za sekundu shruba 500 m a běžel by rychlostí okolo 1800 km/h.

  Paratarsotomus macropalpis.
  Zdroj: The Journal of Experimental Biology.

  A jak jsou rychlí ostatní živočichové? Mezi nejrychlejší savce na krátké vzdálenosti patří gepard, který na vzdálenost 200 m dokáže vyvinout rychlost až 120 km/h. Z nuly na 100 km/h dokáže zrychlit za pouhé čtyři sekundy. Nejlepším vytrvalcem je vidloroh americký, u kterého patří rychlost k obranným prostředkům před predátory. Na vzdálenost 200 m dokáže vyvinout rychlost až 100 km/h, vzdálenost 1,6 km uběhne rychlostí 68 km/h a 6,4 km uběhne průměrnou rychlostí 56 km/h. Takových rychlostí dosáhne vidloroh díky velkým plicím, objemnému srdci a širokým průdušnicím. Nejrychlejším ptákem je sokol stěhovavý. Ten při střemhlavém letu dosáhne maximální rychlosti 200 km/h. Ve vodě je nejrychlejší plachetník atlantský, který může svištět vodou rychlostí téměř 110 km/h.

  Naopak nejpomalejším savcem na zemi je lenochod tříprstý. V případě nutnosti dokáže ulézt 1,8 až 2,4 m za minutu. Protože má velmi slabé zadní nohy, tak při pohybu leží a přitahuje se předními končetinami. Mezi další loudy patří šnek s rychlostí okolo 3 m/h nebo mořský koník s rychlostí 1,5 m/h.

  K měření okamžité rychlosti slouží tachometr. Jeho součástí je ohebná spojka, vedená z automobilové převodovky, která otáčí malým permanentním magnetem rychlostí úměrnou rychlosti auta. Rotující magnet je obklopen dutým hliníkovým bubínkem, který je spojen s ručičkou tachometru. Na druhé straně hliníkového bubínku je umístěn pevný železný prstenec. Při pohybu magnetu indukuje magnetické pole uzavřené mezi magnetem a železným prstencem v hliníkovém bubínku malé elektrické proudy. Ty způsobují, že se bubínek snaží rotovat. Proti tomuto pohybu působí slabá pružina. Čím rychleji se magnet otáčí, tím více se ručička tachometru vychýlí. U letadel se rychlost měří pomocí pittotovy trubice. Radar na měření rychlosti využívá dopplerova jevu.

  Zajímavost z biologie:
  Řada procesů v lidském těle probíhá různou rychlostí. Např. krev putuje tělem rychlostí 2 km/h, při kýchnutí má vzduch vycházející z nosu rychlost 160 km/h a vzruchy po nervových vláknech se šíří rychlostí 432 km/h.
   

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.