ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Klíčová slova: 
  Anotace pro veřejnost: 
  Říká se, že učitelé mají větší zorný úhel, než běžný člověk? Dokážete vidět za roh? Přijďte si změřit svůj zorný úhel na našem exponátu.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Různí zástupci zvířecí říše mají různý zorný úhel, některá dokonce více jak 180°. Na našem exponátu si změříte, jak jste na tom vy.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Různí zástupci zvířecí říše mají různý zorný úhel, některá dokonce více jak 180°. Na našem exponátu si změříte, jak jste na tom vy.
  Anotace pro SŠ: 
  Různí zástupci zvířecí říše mají různý zorný úhel, některá dokonce více jak 180°. Na našem exponátu si změříte, jak jste na tom vy.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Zorné pole je část prostoru, které je oko nebo optický přístroj (objektiv fotoaparátu, dalekohled aj.) schopen zachytit a ze kterého do něj přicházejí světelné paprsky. Číselným vyjádřením zorného pole je zorný úhel, někdy označovaný jako úhlová vzdálenost.

  Teorie

  Základním úkolem každého optického přístroje je zvětšit zorný úhel, tím zlepšit pozorování a rozlišit více podrobností. Zorný úhel τ pozorovaného předmětu definujeme jako úhel, který svírají paprsky jdoucí od okrajů předmětu do oka. Pro předměty vzdálené nebo malé je úhel τ malý.


  Zorný úhel.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Oko rozliší dva body, které vidí pod zorným úhlem τ > 1´. Při menším zorném úhlu body splývají. U předmětu v konvenční zrakové vzdálenosti (25 cm) tomu odpovídá vzdálenost bodů 0,072 mm.

  Zajímavost z biologie:
  Šelmy mají oči umístěné vpředu na hlavě, což jim zajišťuje dobré prostorové vidění a přesný odhad vzdálenosti. Díky ostrému zraku dobře rozeznají svou kořist i na velkou vzdálenost. Naopak býložravci mají oči posazené po stranách hlavy. To jim umožňuje široký rozhled na všechny strany (téměř 360°) a mohou tak bez otáčení hlavy zaznamenat nebezpečí.
  Zorný úhel pole lidského oka dosahuje ve směru do strany (tedy pro levé oko vlevo a pro pravé vpravo) okolo 90° od osy hlavy. V opačném směru je to méně – asi 50°. Celkový zorný úhel oka ve vodorovné rovině je tedy asi 140°. Ve svislé rovině ve směru dolů je zorný úhel asi 50°, směrem nahoru, kde brání víčko, o trochu méně.

  Zorné pole optických přístrojů je nepřímo úměrné jejich ohniskové vzdálenosti. Nejmenší zorný úhel mají teleobjektivy, např. při ohniskové vzdálenosti f = 180 mm (35 mm kinofilm) bývá zorný úhel kolem 14°. Největší zorný úhel mají naopak širokoúhlé objektivy zvané rybí oko – až 180°, ovšem za cenu jejího zkreslení.


  Fotografie pořízená objektivem typu rybí oko.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Tématická videa z produkce Techmania Science Center

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.