ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Anotace pro veřejnost: 
  Tento exponát ukazuje složitou strukturu města a jeho dopravních sítí. Prohlédni si změny provozu v závislosti na dopravních omezeních, opravách a denní době. Exponát běží v reálném čase, dá se zde proto naplánovat například průjezd Plzní v určitou denní nebo noční hodinu.

  Věda a technika v pozadí

  Často se stává, že i krátká cesta po městě trvá ukrutně dlouho. Stačí narazit na dopravní komplikace a strávíme v koloně hodně dlouhé chvilky. Kdybychom tak před odjezdem měli aktuální informace o intenzitě dopravy. V exponátu je použitá skutečná aplikace, dostupná na https://intenzitadopravy.plzen.eu/.

  Dopravní situace v Plzni 7. 6. 2021 večer. Převzato z https://intenzitadopravy.plzen.eu/.

  Exponát Urbanismus řeší intenzitu dopravy v Plzni. Provoz na silnicích se charakterizuje kapacitou pozemní komunikace, což je maximální počet vozidel, které mohou projet v jednom nebo v obou směrech daným úsekem. Intenzita dopravy je pak počet vozidel, které projedou daným úsekem za určitou dobu. Intenzita dopravy je ovlivněna např. stavebními, povětrnostními nebo dopravními podmínkami (uzavírky, signalizační zařízení, chodci, chování ostatních řidičů apod.).

  Další charakteristikou dopravy ve městě je její plynulost. Tu ovlivňují především křižovatky, mosty a tunely a úseky komunikací se sníženou rychlostí, uzavírkami apod. Plynulost provozu se charakterizuje stupněm provozu. Ten se určuje z množství a druhu vozidel jedoucích po komunikaci a také z aktuální kapacity komunikace. Policie České republiky používá pětibodovou stupnici.

  Stupeň 1

  provoz pouze jednotlivých vozidel, jízda je plynulá

  Stupeň 2

  provoz malých skupinek vozidel, jízda je plynulá, odbavování na křižovatkách bez problémů

  Stupeň 3

  tvoří se proudy vozidel, provoz je plynulý, avšak rychlost nižší než maximální povolená

  Stupeň 4

  tvoří se kolony vozidel, provoz není plynulý, průměrná rychlost je výrazně snížená, průjezd křižovatkami je narušen

  Stupeň 5

  dopravní kolaps – vozidla na komunikacích stojí nebo v kolonách jen velmi pomalu popojíždějí, průměrná rychlost je velmi malá

   

  V ostatních zemích se používají jiné stupnice provozu. Pro dlouhodobé hodnocení se používá například TomTom Traffic Index, který vyjadřuje v procentech nárůst jízdní doby oproti volně průjezdné oblasti či trase, nebo INRIX Traffic Scorecard, který z anketních a jiných průzkumů počítá, kolik času stráví obyvatel měsíčně či ročně při cestování po městě.

  Plzeň patří mezi důležité dopravní uzly České republiky, který kříží silnice ze sedmi směrů. Z nich nejdůležitější je směr Praha-Plzeň-Norimberk, další jsou pak silnice k Českým Budějovicím, do Klatov, k Železné Rudě, do Domažlic, do Karlových Varů a na sever do Žatce a Mostu. S tím je spojen velký nárůst dopravy a nedostatečná kapacita hlavních ulic.

  Zajímavost z dopravy:
  Jednou z nejhorších dopravních situací byla zřejmě snaha obyvatel Los Angeles dostat se na Den díkůvzdání v roce 2016 ke svým rodinám. Na dálnici 405 vjelo tolik aut, že přední a zadní světla vozidel vytvořila bílo-červenou řeku.

  Dopravní zácpa na dálnici 405 v Los Angeles.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.