ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Martin Milota
  Anotace pro veřejnost: 
  Jako software se v informatice označuje veškeré programové vybavení počítače. Hlavní částí exponátu je hra Lightbot, která patří mezi aplikační software. Úkolem této hry je vytyčit panáčkovi takovou trasu, aby zdárně doputoval až ke svítící dlaždici. I když zadání jednotlivých úkolů znějí velmi jednoduše, stupňuje se obtížnost a hráč musí používat základní kroky blokového programování.

  Věda a technika v pozadí

  Jako software se v informatice označuje veškeré programové vybavení počítače. Hlavní částí exponátu je hra Lightbot, která patří mezi aplikační software. Hlavním úkolem této hry je vytyčit panáčkovi právě takovou trasu, aby zdárně doputoval až ke svítící dlaždici. I když zadání zní velmi jednoduše, stupňuje se obtížnost a hráč musí používat základní kroky programování.

  Teorie

  Programování je v informatice proces, který v sobě zahrnuje řadu kroků, jejichž výsledkem je spustitelný počítačový program. Nejprve je nutné analyzovat problém, pochopit ho, nalézt algoritmus a zapsat zdrojový kód v určeném programovacím jazyce. Účelem programování je nalézt takovou sekvenci příkazů, které počítač provede a splní tak zadaný úkol automatizovaně. Program je pak nutné otestovat, vyladit a následně provádět údržbu.

  Zajímavost z historie:
  S nápadem sestrojit první programovatelný počítač přišel Charles Babbage v první polovině 19. století. Navrhl počítací stroj v dnešním slova smyslu, do kterého se vkládal program, zadávaly se výchozí veličiny, měl pamětní členy, výpočetní jednotky, byl spojený s tiskárnou. V roce 1842 vydal italský matematik Louis Menebrea francouzsky psané dílo o Babbageově analytickém stroji. Ada Lovelace se sama nabídla, že dílo přeloží. K překladu pak připojila své vlastní poznámky a text vydala pouze pod iniciálami AAL, protože se bála, že práci nebude věnovaná náležitá pozornost. Adiny poznámky však byly nakonec třikrát delší než původní text. Navrhla v nich, aby tento stroj prováděl výpočty za pomoci děrovaných štítků, které obsahovaly instrukce, paměťové jednotky a další komponenty. Napsala potřebné algoritmy a vytvořila tak první programovací jazyk. Ada stojí také za vynálezem větvení programu a využití podprogramů. Z jejích poznámek je zřejmé, že rozuměla podstatě počítačové techniky a možnosti využití počítačů mnohem lépe než sám Charles Babbage. Adu, která mimo jiné předpověděla, že počítače bude možné používat pro skládání hudby, vědeckou a grafickou práci, lze považovat za první ženu–programátorku.

  Ada Lovelace na portrétu Margaret Sarah Carpenter z roku 1836.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Margaret Sarah Carpenter. Public domain.

  Jako programovací jazyk se označuje prostředek pro zápis algoritmů. Je to komunikační nástroj mezi programátorem a počítačem. Programovací jazyk představuje sadu pravidel pro zápisy algoritmů. Mezi nejznámější programovací jazyky patří Pascal, BASIC, C++, Java apod.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.