ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Exponát demonstruje další z možností čerpání vody. Návštěvník otáčí pás s hrníčky, které se překlápějí, čímž čerpá a dopravuje vodu. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic.
  Anotace pro MŠ: 
  Děti otáčí pásem s hrníčky, které se překlápějí, čímž dochází k čerpání vody a její další dopravě. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic, které svým pohybem roztočí.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Exponát demonstruje další z možností čerpání vody. Děti otáčí pásem s hrníčky, které se překlápějí, čímž čerpají a dále dopravují vodu. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic, které svým pohybem roztočí.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Exponát demonstruje další z možností čerpání vody. Studenti otáčí pásem s hrníčky, které se překlápějí, čímž čerpají a dále dopravují vodu. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic, které svým pohybem roztočí.
  Anotace pro SŠ: 
  Exponát demonstruje další z možností čerpání vody. Studenti otáčí pásem s hrníčky, které se překlápějí, čímž čerpají a dále dopravují vodu. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic, které svým pohybem roztočí.

  Věda a technika v pozadí

  Hrníčkový dopravník patří mezi mechanické dopravníky, což jsou zařízení pro nepřetržitý pohyb třeba vody. Dopravník může být pásový, šnekový, řetězový, hřeblový, destičkový, korečkový, válečkový apod.

  Teorie

  Exponáty Hrníčkový dopravník a Vodní výtah jsou typem korečkového dopravníku. Ten je charakteristický tím, že na pásu má připevněné korečky = kapsy. Může sloužit k dopravě tekutých materiálů nebo pokud je děrovaný k dopravě mokrých materiálů (třeba písku).


  Korečkový dopravník na řece.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Chris Allen. Under Creative Commons.

  Korečkový dopravník se skládá z koreček, pásu nebo řetězu, na něž jsou připojeny korečky, pohonu a příslušenství pro vkládání a vykládání materiálu. K nakládání materiálu se používá hrabací, nasýpací způsob nebo kombinace obou. Materiál může být vysypáván dvěma způsoby. Buď přes vnější, nebo vnitřní hranu korečku. To závisí na rychlosti, s jakou jsou korečky taženy. Při gravitačním vyprazdňování materiál opouští koreček vlivem vlastní tíhy přes vnitřní stranu korečku. Odstředivé vyprazdňování je typické pro větší rychlosti než v případě gravitačního způsobu. Materiál vlivem odstředivé síly opouští koreček přes vnější hranu a dál se pohybuje po balistické křivce. Korečkový dopravník může přemísťovat materiál buď šikmo nebo kolmo.

  Princip korečkového dopravníku.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.