Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Posunovací lokomotiva 2 ELo byla vyrobena roku 1928 v plzeňské Škodovce v budově, kde dnes sídlí Techmania Science Center. Jedná se o nejstarší dochovanou elektrickou lokomotivu vyrobenou ve Škodových závodech.

Posunovací lokomotiva 2 Elo/E 424.0 byla určená pro elektrifikované tratě stejnosměrnou soustavou 1,5 kV. Maximální rychlost činila 60 km/h. Celkem byly lokomotivy vyrobeny dvě, přičemž se dochovala pouze jedna (druhá byla sešrotována roku 1967). Lokomotiva byla od roku 1977 vystavena před budovou Škody na pomníku ve škodováckých barvách (zde byla chybně označena štítkem E 424.002). Od roku 2008 je majetkem Techmanie, která v roce 2009 získala finanční prostředky z ROP Jihozápad na její restaurování. Lokomotiva byla do expozice umístěna 10. 8. 2010. Byť se jedná o lokomotivu elektrickou, nese ještě prvky lokomotiv parních – například karbidové (nikoliv elektrické) osvětlení.


Lokomotiva E 424.0.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.