Setrvačná odstředivá síla působí v neinerciálních vztažných soustavách na tělesa, která mají setrvačné zrychlení, které není způsobeno žádnými skutečnými silami, ale jen vlastním pohybem soustavy. Důvodem je, abychom mohli soustavu popsat pomocí Newtonovy rovnice F = ma.  Příkladem může být dítě na řetízkovém kolotoči (který se otáčí konstantní rychlostí) a maminka, která ho pozoruje.

Z pohledu maminky (inerciální vztažné soustavy) se sedačka pohybuje po kružnici, což způsobuje dostředivá síla. Reakcí na tuto sílu je síla odstředivá, která napíná řetízek, na kterém je sedačka upevněná. Každá z těchto sil působí na jiné těleso, proto se nevyruší.


Odstředivá a setrvačná odstředivá síla.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Z pohledu dítěte (neinerciální vztažná soustava) bude situace jiná. Vůči kolotoči je v klidu, ale pohybuje se po kružnici. Proto na jeho sedačku působí síla dostředivá. Protože je ale v klidu, musí být tato síla nějakou další silou kompenzována, výsledná síla musí být nulová. Tato síla musí působit také na sedačku, mít stejnou velikost jako síla dostředivá, jen působí opačným směrem. Síla se nazývá setrvačná odstředivá a její působení nemůžeme vysvětlit vlivem žádného tělesa. Je způsobena pouze volbou vztažné soustavy. Pro setrvačnou odstředivou sílu platí stejné vztahy jako pro skutečnou odstředivou a dostředivou sílu. Pozor: nejedná se v tuto chvíli o reakci, protože obě síly působí na stejné těleso.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.