Abychom dokázali zhodnotit, jak hospodárně daný přístroj pracuje, určujeme tzv. účinnost stroje. Při činnosti stroje jsou překonávány odporové síly, které vznikají v důsledku smykového tření, valivého odporu a odporu prostředí a které brzdí činnost stroje. Proto celková energie dodaná stroji musí být větší než práce užitečná, a to o práci potřebnou k překonávání všech odporových sil. Účinnost zařízení nás informuje o poměru dodaného výkonu, tzv. příkonu a užitečně odevzdaného výkonu, zkráceně výkonu, pak účinnost stroje η [éta] definujeme vztahem

Účinnost je vždy menší než jedna. Jestliže hodnotu účinnosti vynásobíme 100, dostaneme hodnotu v procentech. Rozdíl mezi příkonem a výkonem tvoří ztráty.

Strojní zařízení se může skládat z několika částí. Je–li účinnost částí např. 0,8 a 0,75, pak účinnost celého zařízení je 0,8 · 0,75 = 0,6. Obecně vyjádříme celkovou účinnost takto

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.