V roce 1900 byl největším dalekohledem světa přístroj na Yerkesově observatoři ve Spojených státech, který měl průměr 1 m. První místo převzal v roce 1917 2,5metrový zrcadlový dalekohled na Mt. Wilsonu v Kalifornii. Také další dalekohled, kterému patřil na dlouhou dobu velikostní primát, byl postaven v Kalifornii. Byl jím 5metrový Halův reflektor, stojící od roku 1948 na Mt. Palomaru. V šedesátých a sedmdesátých letech byla plánována výstavba mnohých velkých optických přístrojů i radioteleskopů, zvláště na jižní polokouli. Tehdy byl uveden do provozu 6metrový sovětský přístroj na Kavkaze, který ale očekávání nesplnil. Nadějnější bylo vypouštění malých dalekohledů na oběžnou dráhu, kde mohou pozorovat i na vlnových délkách, které jsou pozemským přístrojům nedostupné - v rentgenové, infračervené a ultrafialové části spektra, stejně jako v oblasti záření gama. Největší současné optické přístroje jsou uvedeny v následující tabulce.

Dalekohled

Efektivní
průměr
zrcadla (m)

Umístění

Rok
dokončení

Google
Earth

Keck I. a II.

10

Mauna Kea, Havajské ostrovy

1993/1996

Antú (VLT1)

Kueyen (VLT2)

Melipal (VLT3)

Yepun (VLT4)

4 × 8,2

Cerro Paranal, Chile

1998-2001

Hobby-Eberly Telescope

(HET)

9,2

Mount Fowlkes, Texas, USA

1997

 

Gran Telescopio Canarias (GTC)

10,4

La Palma, Kanárské ostrovy

2006/2009

Large Binocular Telescope (LBT)

2 × 8,4

Mount Graham, Arizona, USA

2004

Subaru (JNLT)

8,2

Mouna Kea, Havajské ostrovy

1999

Gemini

8,1 m

Mauna Kea, Havajské ostrovy,

Cerro Pachón, Chile

1999, 2001

Southern African Large Telescope (SALT)

9,2

Sutherland, JAR

2005

Mezi plánované velké dalekohledy světa patří LSST – Large Synoptic Survey Telescope – Velký celooblohový přehlídkový dalekohled, jehož uvedení do provozu se plánuje na rok 2017. Úkolem dalekohledu bude cca 300 až 400krát vyfotografovat celou oblohu ve všech šesti filtrech. Vytvoří naprosto unikátní film hlubokého vesmíru ve viditelném i blízkém infračerveném a ultrafialovém oboru. Během své deseti až patnáctileté práce vyprodukuje 1015 obrázků, které budou veřejně k dispozici. Projekt podporuje i firma Google, která možná vytvoří „Google Universe“. Dalekohled bude umístěný v Chile na hoře Cerro Pachón.


Very large telescope – VLT.
Zdroj: commons.wikimedia.cz. Under Creative Commons.

Ve stejném roce má být zprovozněn i dalekohled TMT – Thirty Meter Telescope – Třicetimetrový dalekohled na Mauna Kea, o rok později GMT – Giant Magellan Telescope – Obří Magellanův teleskop v Las Campanas v Chile a o další rok později nejambicióznější projekt E-ELT – European Extremely Large Telescope – Evropský extrémně velký dalekohled nedaleko vrchu Paranal v Chile s průměrem zrcadla 42 m. 

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.