Zorné pole je část prostoru, které je oko nebo optický přístroj (objektiv fotoaparátu, dalekohled aj.) schopen zachytit a ze kterého do něj přicházejí světelné paprsky. Číselným vyjádřením zorného pole je zorný úhel, někdy označovaný jako úhlová vzdálenost. Zorný úhel τ pozorovaného předmětu definujeme jako úhel, který svírají paprsky jdoucí od okrajů předmětu do oka. Pro předměty vzdálené nebo malé je úhel τ malý.


Zorný úhel.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Pro představu: pod zorným úhlem 1° vidíme lidskou postavu na vzdálenost asi 100 m, metrovou tyč na vzdálenost asi 57 m nebo nehet ukazováčku na natažené ruce. Oko rozliší dva body, které vidí pod zorným úhlem větším než 1´ (jedna minuta). U předmětu v konvenční zrakové vzdálenosti (25 cm) tomu odpovídá vzdálenost bodů 0,072 mm. Pokud vidíme předmět pod zorným úhlem menším než 1´, pak nerozlišujeme na tomto předmětu detaily, ty nám splývají. Mohou to být jak velké předměty hodně daleko, tak i malé předměty hodně blízko. Proto také používáme optické přístroje, kterými tuto hranici posouváme. Základním úkolem každého optického přístroje je zvětšit zorný úhel, tím zlepšit pozorování a rozlišit více podrobností.

Zajímavost z biologie:
Šelmy mají oči umístěné vpředu na hlavě, což jim zajišťuje dobré prostorové vidění a přesný odhad vzdálenosti. Díky ostrému zraku dobře rozeznají svou kořist i na velkou vzdálenost. Naopak býložravci mají oči posazené po stranách hlavy. To jim umožňuje široký rozhled na všechny strany (téměř 360°) a mohou tak bez otáčení hlavy zaznamenat nebezpečí.
Zorný úhel pole lidského oka dosahuje ve směru do strany (tedy pro levé oko vlevo a pro pravé vpravo) okolo 90° od osy hlavy. V opačném směru je to méně – asi 50°. Celkový zorný úhel oka ve vodorovné rovině je tedy asi 140°. Ve svislé rovině ve směru dolů je zorný úhel asi 50°, směrem nahoru, kde brání víčko, o trochu méně.

Zorné pole optických přístrojů je nepřímo úměrné jejich ohniskové vzdálenosti. Nejmenší zorný úhel mají teleobjektivy, např. při ohniskové vzdálenosti f = 180 mm (35 mm kinofilm) bývá zorný úhel kolem 14°. Největší zorný úhel mají naopak širokoúhlé objektivy zvané rybí oko – až 180°, ovšem za cenu jejího zkreslení.


Fotografie pořízená objektivem typu rybí oko.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.