Každá reálná čočka nebo zrcadlo vykazuje při zobrazování vady. Jejich příčinou je samotná podstata čočky nebo zrcadla jako optické soustavy.

Vada otvorová se projevuje jak u zrcadel, tak u čoček, především při zobrazení paprsků ve větší vzdálenosti od optické osy. Lomené nebo odražené paprsky se protínají v různých bodech na optické ose. Na návrh lorda Rayleigha se otvorová vada částečně zmenšuje pomocí clony, která dovoluje průchod pouze paprskům blízkým optické ose čočky. Otvorovou vadu u čoček lze korigovat i tím, že místo jedné čočky použijeme kombinaci spojek a rozptylek z různých druhů skla. Takovou soustavu čoček nazýváme aplanát. Otvorová vada se projevuje i u lidského oka při zobrazování velmi intenzívně svítícího bodu. Jasná plocha se zdá větší než stejná plocha méně osvětlená. Úkaz se nazývá iradiace a způsobuje různé fyziologické klamy očí.


Vznik otvorové vady u čočky a zrcadla.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

U zrcadel je dalším řešením vložení dutovypuklé čočky před zrcadlo nebo použití paraboloidického zrcadla, u kterého k této vadě nedochází.

Barevná (chromatická) vada se projevuje jen u čoček a je způsobená závislostí indexu lomu na frekvenci světla. Poloha ohniska je pro každou barvu světla různá. Nejblíže čočce je ohnisko fialové barvy, nejvzdálenější je ohnisko červené barvy. Barevná vada se projevuje jako neostrost s duhovým zabarvením obrysu obrazu. I barevnou vadu korigujeme soustavou spojek a rozptylek z různých druhů skla. Soustava se pak nazývá achromát. V současné době se vyrábí speciální druhy skla, které trpí malou disperzí, tzn. že index lomu pro jednotlivé barvy je velmi blízký. Takové materiály se označují nejčastěji ED skla. Barevná vada se objevuje i u oka. O její existenci se přesvědčíte, zakryjete–li si část oční pupily stínítkem a pozorujete–li rám okna proti obloze. Je–li zakryta pravá polovina pupily, vidíme pravý okraj zbarvený modře a levý žlutě.


Vznik barevné vady u čočky.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Zkreslení patří mezi mimoosové paprskové optické vady a vzniká tehdy, jestliže paprsky dopadají na čočku v jiném směru než rovnoběžném s osou čočky. Body různě vzdálené od optické osy se zobrazují s různým příčným zvětšením. Zkreslený obraz pak může mít podobu podušky nebo soudku. Zkreslení se koriguje vhodnou kombinací čoček.


Zkreslení.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.