ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Dana Hanzalová
  Anotace pro veřejnost: 
  Obří vodovodní kohoutek, který vypadá, jako by levitoval.
  Anotace pro MŠ: 
  Obří vodovodní kohoutek, který vypadá, jako by levitoval.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Obří vodovodní kohoutek, který vypadá, jako by levitoval.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Obří vodovodní kohoutek, který vypadá, jako by levitoval. Je to způsobeno tím, že středem proudu vody vytékající z kohoutku vede konstrukce, která celý kohoutek drží.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Obří vodovodní kohoutek, který vypadá, jako by levitoval. Je to způsobeno tím, že středem proudu vody vytékající z kohoutku vede konstrukce, která celý kohoutek drží.

  Věda a technika v pozadí

  Obří kohoutek postavený v Techmanii je ve skutečnosti optickým klamem.

  Teorie

  Člověk získává zrakem více než 80 % informací o svém okolí. Na základě zkušenosti se v mozku vytváří obraz viděného. Optické klamy demonstrují, že ne vždy odpovídá zrakový vjem skutečnosti. Optické iluze nejsou jen atrakcí k pobavení lidí. V řadě profesí jsou tyto klamy respektovány a cílevědomě využívány. Jsou používané např. v architektuře, sochařství, malířství, fotografii, návrhářství. Optické iluze studují oftalmologové a fyziologové, protože některé zrakové klamy mohou být znakem zrakových poruch. Optických klamů se využívá i v řadě uměleckých směrů ke zdůraznění kontur kreseb a karikatur, stínů postav či věcí.

  Zajímavost z praxe:
  Fyzickým příkladem optického klamu jsou magnetické kopce nebo řeky tekoucí nahoru. Magnetický kopec můžeme najít např. u Moravské Třebové (viz mapa). Na úseku cesty, kde jde silnice z kopce dolů, můžeme vidět auta, jak couvají na neutrál do kopce. Důsledným proměřením nadmořské výšky bylo zjištěno, že je vše v pořádku. Naše oko cestu považuje za základnu, k níž vztahuje sklon ostatních rovin. Při chůzi nejsme schopni rozeznat sklon 2°– 3°.

  Mapa okolí magnetického kopce nedaleko Moravské Třebové.
  Zdroj: www.mapy.cz.

  V optických klamech nás neklame zrak, ale vlastní mozek. Je to způsobeno tím, že nejenom vidíme, ale podvědomě usuzujeme a docházíme k mylným závěrům. Optické klamy jsou klamy úsudku a nikoli smyslů. Optické klamy můžeme rozdělit na fyziologické, geometrické, perspektivní, psychologické a pohybové. Některé zrakové klamy nelze jednoznačně zařadit do jediné skupiny, protože příčiny jejich vzniku přesahují hranice uvedeného dělení.

  Exponát Kohoutek patří k psychologickým klamům. Ke vzniku psychologických iluzí dochází převážně při pozorování rovinných předloh, které svou konfigurací mají vyjadřovat průmět trojrozměrného prostoru a jimž tuto prostorovou povahu vědomě či mimovolně přisuzujeme. Příčinou vzniku těchto klamů jsou čistě psychologické důvody.

  Speciální částí psychologických klamům tvoří třírozměrné předměty, které ale ve skutečnosti nemohou existovat.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.