ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Návštěvník otáčením ovládacího mechanismu vytahuje nádobku s vodou do maximální výšky, kde se nádoba překlopí a její obsah se vylije. Vylitá voda se využije jako pohon pro další exponát v soustavě. Exponát demonstruje přeměnu potenciální energie na energii kinetickou.
  Anotace pro MŠ: 
  Děti otáčením ovládacího mechanismu vytahují nádobku s vodou do maximální výšky, kde se nádoba překlopí a její obsah se vylije. Vylitá voda se využije jako pohon pro další exponát v soustavě.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Děti otáčením ovládacího mechanismu vytahují nádobku s vodou do maximální výšky, kde se nádoba překlopí a její obsah se vylije. Vylitá voda se využije jako pohon pro další exponát v soustavě. Exponát demonstruje přeměnu potenciální energie na energii kinetickou.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Studenti otáčením ovládacího mechanismu vytahují nádobku s vodou do maximální výšky, kde se nádoba překlopí a její obsah se vylije. Vylitá voda se využije jako pohon pro další exponát v soustavě. Exponát demonstruje přeměnu potenciální energie na energii kinetickou.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Studenti otáčením ovládacího mechanismu vytahují nádobku s vodou do maximální výšky, kde se nádoba překlopí a její obsah se vylije. Vylitá voda se využije jako pohon pro další exponát v soustavě. Exponát demonstruje přeměnu potenciální energie na energii kinetickou.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Vodní výtah patří mezi mechanické dopravníky, což jsou zařízení pro nepřetržitý pohyb třeba vody. Dopravník může být pásový, šnekový, řetězový, hřeblový, destičkový, korečkový, válečkový apod.

  Teorie

  Exponáty Hrníčkový dopravník a Vodní výtah jsou typem korečkového dopravníku. Ten je charakteristický tím, že na pásu má připevněné korečky = kapsy. Může sloužit k dopravě tekutých materiálů nebo pokud je děrovaný k dopravě mokrých materiálů (třeba písku).


  Korečkový dopravník na řece.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Chris Allen. Under Creative Commons.

  Korečkový dopravník se skládá z koreček, pásu nebo řetězu, na něž jsou připojeny korečky, pohonu a příslušenství pro vkládání a vykládání materiálu. K nakládání materiálu se používá hrabací, nasýpací způsob nebo kombinace obou. Materiál může být vysypáván dvěma způsoby. Buď přes vnější, nebo vnitřní hranu korečku. To závisí na rychlosti, s jakou jsou korečky taženy. Při gravitačním vyprazdňování materiál opouští koreček vlivem vlastní tíhy přes vnitřní stranu korečku. Odstředivé vyprazdňování je typické pro větší rychlosti než v případě gravitačního způsobu. Materiál vlivem odstředivé síly opouští koreček přes vnější hranu a dál se pohybuje po balistické křivce. Korečkový dopravník může přemísťovat materiál buď šikmo nebo kolmo.

  Princip korečkového dopravníku.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.