ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Zdymadla, tvořená plavební komorou pro loďky, slouží jako součást modelu přírodního kanálu jako ukázka překonání jezu lodní dopravou.
  Anotace pro MŠ: 
  Zdymadla, tvořená plavební komorou pro loďky, fungují principiálně stejně jako reálná soustava zdymadel. Děti si mohou vyzkoušet, jak lodní doprava překonává jezy.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Zdymadla, tvořená plavební komorou pro loďky, fungují principiálně stejně jako reálná soustava zdymadel. Děti si mohou vyzkoušet, jak lodní doprava překonává jezy.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Zdymadla, tvořená plavební komorou pro loďky, slouží jako součást modelu přírodního kanálu jako ukázka překonání jezu lodní dopravou.
  Anotace pro SŠ: 
  Zdymadla, tvořená plavební komorou pro loďky, slouží jako součást modelu přírodního kanálu jako ukázka překonání jezu lodní dopravou.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Plavební komory se stavějí jako součást zdymadel u jezů a přehrad, aby se umožnil přejezd lodí z vyšší hladiny na nižší, a tak byla možná lodní doprava po celé délce řeky. Jsou založena na principu spojených nádob.
  Teorie

  Pomocí vztahu pro hydrostatický tlak vysvětlujeme, proč ve všech ramenech spojených nádob jsou hladiny určité kapaliny v téže vodorovné rovině, a to bez ohledu na tvar a objem jednotlivých ramen. Poněvadž hydrostatický tlak je ve všech ramenech stejný, přičemž hustota i gravitační zrychlení jsou stálé, je stejná ve všech ramenech i výška kapaliny h


  Výška hladiny ve spojených nádobách.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
  Zajímavost z fyziky:
  Využití spojených nádob je obrovské, např. kropící konev, čajník, vodotrysk, kuchyňská výlevka, schéma splachování.
  Jinak je tomu u spojených nádob, v jejichž ramenech jsou navzájem se nemísící kapaliny různých hustot ρ1, ρ2. Poněvadž hydrostatické tlaky na rozraní obou kapalin jsou stejné, platí

  a odtud

  Hustoty kapalin jsou v převráceném poměru k výškám sloupců kapalin nad společnou hladinou. Tento poznatek se používá k určování hustoty neznámé kapaliny vzhledem např. k vodě.

  Plavební komory jsou vlastně nádrže oddělené vodotěsnými vraty od řeky. S řekou je spojuje potrubí, jímž se voda do nich napouští a vypouští. Tím se dosáhne spuštění nebo zdvižení plavidla. Při proplouvání komorou ve směru po proudu se voda v komoře napustí na úroveň horní vody, horní vrata se otevřou a plavidlo vpluje dovnitř komory. Pomocí lan se plavidlo uváže k vázacím prvkům. Horní vrata se uzavřou a komora se začne vypouštět. Jakmile se hladiny vody v obou komorách vyrovnají, otevřou se dolní vrata a loď může komoru opustit.


  Princip zdymadla.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
  Zajímavost z techniky:
  Největší plavební komoru ČR nalezneme na labském zdymadle Dolní Beřkovice na Mělnicku. Zdymadlo bylo vybudováno na začátku 20. století. Velká plavební komora má užitnou délku 200 m a šířku 22 m. Minimální hloubka vody je 3 m a běžný spád komory je 2,4 m.

  Zdymadlo Dolní Beřkovice na mapě. Zdroj: www.mapy.cz.

  Plavba lodi zdymadlem. 

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.