ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Exponát demonstrující pohyb vodní stěny. Návštěvník manuálně reguluje průtok vody a vytváří tak menší či větší vodní stěnu ve tvaru houby.
  Anotace pro MŠ: 
  Děti mohou manuálně prostřednictvím ovládacího prvku regulovat tvar vodní stěny.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Děti mohou manuálně prostřednictvím ovládacího prvku regulovat tvar vodní stěny.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Exponát demonstrující pohyb vodní stěny. Návštěvník manuálně reguluje průtok vody a vytváří tak menší či větší vodní stěnu ve tvaru houby.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Exponát demonstrující pohyb vodní stěny. Návštěvník manuálně reguluje průtok vody a vytváří tak menší či větší vodní stěnu ve tvaru houby.

  RVP pro střední školy

  Věda a technika v pozadí

  Oblíbenou součástí bazénů jsou různé chrliče vody. Ten v Techmanii vypouští vodu ve tvaru houby. V chrliči lze měnit množství protékající vody a tím i měnit velikost houby.

  Teorie

  Protéká–li průřezem S částice kapaliny rychlostí v, proteče jím za jednu sekundu kapalina o objemu V. Objem kapaliny, který proteče daným průřezem trubice za jednotku času, se nazývá objemový průtok a značí se QV a vypočítá jako 

  Je–li v rychlost proudící kapaliny, posune se za dobu t každá částice kapaliny průřezem trubice o dráhu s = vt. Označíme–li obsah průřezu S, je objem kapaliny V = Svt. Po dosazení dostaneme pro objemový tok

  Objemový průtok měříme v jednotkách m3/s. Objem vody, která proteče daným potrubím za libovolnou dobu, měříme vodoměrem, objem plynu plynoměrem. Skládá se z lopatkového kola, jehož pohyb se převádí ozubenými převody na počitadlo.

  Podle rychlosti a množství vody, které chrličem protéká může být proudění laminární nebo turbulentní. Laminární proudění – proudění bez vírů – vzniká kolem aerodynamických těles.


  Laminární proudění.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Při turbulentním proudění se za tělesem tvoří víry. Tlak za tělesem je menší než před tělesem a to způsobí růst odporové síly. Turbulentní proudění vody se projevuje např. šumem vody ve vodovodním potrubí. 


  Turbulentní proudění.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Turbulentní proudění např. v trubkách chladících zařízení přivádí daleko rychleji všechny částice do styku s chladnými stěnami, než při prouděním laminárním. Kapaliny sami o sobě jsou velmi špatnými vodiči tepla, a proto by se bez promíchání ochlazovaly nebo ohřívaly velmi pomalu.


  Cigarevoý kouř je zprvu laminární a až po chvíli turbulentní.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

  Při proudění reálné kapaliny trubicí není rychlost částic kapaliny v celém průřezu trubice stejná. Vrstva kapaliny, která se stýká bezprostředně se stěnami trubice, se pohybuje nejmenší rychlostí nebo je vzhledem ke stěnám trubice v klidu. Po této tzv. mezní vrstvě kapaliny se posouvá další vrstva, jejíž rychlost je vzhledem ke stěnám trubice větší. Podobně se posouvají postupně větší a větší rychlostí další vrstvy kapaliny jedna po druhé. Největší rychlost mají pak částice kapaliny ve středu průřezu trubice. 


  Reálné proudění.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.