Při dopadu zvuku na překážku dochází k částečné absorpci zvukové energie a částečnému odrazu, který závisí na druhu obou prostředí, např. vzduch – voda odráží 99,9 % (0,1 % pohlcuje), voda – ocel odráží 13 % (87 % pohlcuje) apod. Intenzita odraženého vlnění I je vždy menší než intenzita na stěnu dopadajícího vlnění I0. Podíl

se nazývá koeficient absorpce zvuku při odrazu a závisí především na materiálu stěny, ale mění se i s frekvencí zvuku – pro nižší tóny je koeficient absorpce tónu menší a pro vyšší tóny je naopak o něco vyšší. Přesvědčit se o tom můžeme například v lese, kde na stromech dochází k útlumu vysokých frekvencí. Koeficienty absorpce některých pevných materiálů pro zvuk s frekvencí 512 Hz popisuje následující tabulka.

Materiál

Koeficient absorpce

Materiál

Koeficient absorpce

mramor

0,010

dřevěná podlaha

0,10

beton

0,015

linoleum

0,12

sklo

0,027

obrazy

0,28

omítnutá stěna

0,025

koberce

0,29

neomítnutá stěna

0,032

plyš

0,59

stěna obložená dřevem

0,10

celotex

0,64

Celkovou absorpci A místnosti získáme tak, že velikosti ploch jednotlivých stěn vynásobíme jejich absorpčními koeficienty a získané součiny sečteme. Absorpční koeficient otevřeného okna se rovná 1 (od otevřeného okna se zvukové vlnění neodráží), a proto se absorpce otevřeného okna rovná jeho ploše. To znamená, že absorpci otevřeného okna s plošným obsahem 1 m2 je A = 1 m2. Díky tomuto poznatku se jednotka celkové absorpce (rozměr m2) nazývá "otevřené okno". Při počítání celkové absorpce je třeba brát v úvahu i absorpci těl osob, přítomných v místnosti a absorpci nábytkem. Tak například na 1 osobu připadá průměrně 0,42 m2 (otevřených oken), na dřevěnou židli 0,01 m2 a na čalouněné křeslo 0,09 až 0,28 m2.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.