Dynamické účinky síly podrobně studovali přírodovědci již v 16. a 17. století. Využili zkušeností, které lidé postupně nashromáždili při řešení praktických úkolů ve stavebnictví, dopravě a vojenství, provedli řadu pozorování a pokusů a dospěli tak k objevení zákonů objasňujících mechanické pohyby těles.

V roce 1687 zformuloval Isaac Newton ve svých Principiích tři zákony dynamiky, na jejichž základě je možné napsat takzvané pohybové rovnice. Před Newtonem byla síla chápána v souladu s tzv. „zdravým lidským rozumem” jako příčina pohybu. Newton ukázal, že síla je příčina změny pohybu, změny pohybového stavu tělesa. Tři zákony byly později nazvány na jeho počest.


Isaac Newton.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Pavel Trnka. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.