ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Upravovali jste někdy digitální fotografii tak, aby vypadala co nejlépe? U nás si to můžete vyzkoušet a naučit se tak základní dovednosti v tomto odvětví.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Návštěvník má za úkol pomocí ovládacích prvků nastavit hodnoty fotografie tak, aby docílil nejlepšího výsledku v porovnání s předlohou. Pomocí tlačítka si může návštěvník následně změnit obrázek na jiný.
  Anotace pro SŠ: 
  Návštěvník má za úkol pomocí ovládacích prvků nastavit hodnoty fotografie tak, aby docílil nejlepšího výsledku v porovnání s předlohou. Pomocí tlačítka si může návštěvník následně změnit obrázek na jiný.

  Anotace pro vysoké školy

  Návštěvník má za úkol pomocí ovládacích prvků nastavit hodnoty fotografie tak, aby docílil nejlepšího výsledku v porovnání s předlohou. Pomocí tlačítka si může návštěvník následně změnit obrázek na jiný.

  Věda a technika v pozadí

  Mezi základní úpravy digitálních fotografií patří nastavení tří základních barev (červená, zelená a modrá), jasu, konstrastu, gama korekce a saturace. Pojďme si vysvětlit a ukázat, co to vlastně znamená.

  Teorie

  Digitální obraz je kvantován, rozdělen na malé kousky tzv. pixely (z angl. picture element). Každý pixel má jen jednu hodnotu jasu, což odpovídá svítivosti plošky. Černý pixel má nulový jas (0 %) a bílý pixel má maximální jas (100 %). Podle hodnoty maximálního jasu pak rozlišujeme bitovou hloubku obrazu. Černobílý obraz má maximální jas 2, běžně používaný obraz 256 a True Color obraz 16 777 216. 


  První obrázek s minimálním jasem, druhý obrázek původní, třetí obrázek s maximálním jasem.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Kontrast souvisí s fyziologií vidění. Je definován několika způsoby. Jejich společným rysem je to, že kontrast představuje rozdíl nebo podíl jasu mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími oblastmi obrazu. Nejvyšší dosažitelný kontrast (tzv. dynamický rozsah) obrazu představuje podíl nejvyššího a nejnižšího jasu, jaké je schopen daný formát rozlišit.


  První obrázek se sníženým kontrastem, druhý obrázek původní, třetí obrázek se zvýšeným kontrastem.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Barva pixelu představuje bod tzv. barevného prostoru, který reprezentuje trojice čísel. V počítačovém zpracování digitálních obrazů se používá několik barevných modelů – RGB, CMYK, HSV a HSL. V exponátu Kontrast je použit model RGB. Popíšeme si ho tedy podrobněji. Barva každého pixelu v modelu RGB je popsána trojicí čísel odpovídajících jasu červené (red R), zelené (green G) a modré (blue B). Výsledná barva je pak tvořena součtem (aditivním skládáním) všech tří barev. 

   
  První je původní obrázek, druhý je s přidanou modrou barvou, třetí s přidanou červenou a poslední s přidanou zelenou barvou.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Gama korekce nepředstavuje změnu jasu nejsvětlejších a nejtmavších pixelů obrázku, ale pouze rozložení jasů uvnitř tohoto rozsahu. Tím vznikne dojem zesvětlení obrázku, ale při zachování kresby v černé a nedochází k přepalům bílé. Gama korekce má vliv i na barvy. Pokud se gama zesvětlí, pak se do každé barvy přidá bílá barva a výsledná sytost barev se sníží. Naopak, když se obrázek pomocí gama korekce ztmaví, ze všech barev se bílá odečte a tím stoupne i sytost barev.


  První obrázek s přidanou gama korekcí, druhý obrázek původní, třetí obrázek s ubranou gama korekcí.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Saturace představuje sytost barev. Málo syté jsou nevýrazné obrázky, naopak přesycené připomínají nevkusné pouťové obrázky. Míra saturace závisí na vkusu fotografa. 


  První obrázek s přidanou saturací, druhý obrázek původní, třetí obrázek s ubranou saturací.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.