Napětí, které dává Voltův článek, je malé. Proto je vhodnější spojit několik článků dohromady a vytvořit baterii. To věděl i Alessandro Volta, proto své články spojoval buď do sloupu nebo do věnce. V současné době mluvíme o zapojení sériovém nebo paralelním.

Při spojení za sebou (sériově) spojujeme vždy kladný pól jednoho zdroje se záporným pólem zdroje následujícího. Výsledné napětí celé baterie se pak rovná součtu napětí jednotlivých zdrojů, tedy

Při tomto spojení prochází všemi zdroji stejný proud.


Sériové a paralelní (vpravo) zapojení zdrojů napětí.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Při spojení vedle sebe (paralelně) spojujeme jedním vodičem všechny kladné póly a druhým vodičem všechny záporné póly zdrojů. Paralelně můžeme spojovat jen zdroje o stejném napětí. Výsledné napětí baterie se rovná napětí jednoho zdroje, ale z baterie můžeme odebírat proud, který se rovná součtu proudů z jednotlivých zdrojů, tedy

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.