Klín je trojboký hranol, jehož úzkou stěnu nazýváme čelo klínu. Klín je založen na principu nakloněné roviny. Klín můžeme použít jako součást řezných nástrojů obráběcích strojů, zahradnického náčiní (motyka, rýč, pluh), běžného kuchyňského nože, jehly, ale nejčastěji jako naše vlastní zuby - řezáky. V zubech máme poměrně velkou sílu, protože jsou úzké a dlouhé. Účinek síly působící na čelo klínu se rozkládá na síly kolmé k bokům.


Klín.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Čím ostřejší bude klín, tím větší síly F1 a F2 vyvolá.


Použití klínu.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Síla F působící na klín vyrovnává tíhu podkládaného tělesa (viz obrázek) ve stejném poměru, jako jsou rozměry klínu

Klín, který se nedá silou působící na boky vymáčknout, je samosvorný (samodržný). Pro samosvorný klín platí

kde f je součinitel smykového tření. V praxi se poměr b/a (úkos) volí značně menší. Samodržné klíny musí být ty, které se používají jako zarážky, podpěry.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.