Páka je pevná tyč, která se může otáčet kolem osy kolmé k podélné ose tyče. Od osy páky vycházejí ramena. Každé rameno patří k jedné síle. Na páku působí dvě síly, které označíme F1 a F2. Síla F1 je např. síla svalů nebo motoru, silou F2 je např. tíha bedny, kterou pákou zdviháme.


Dvojzvratná páka.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Vzdálenost síly F1 od osy otáčení je rameno síly. Síla F1 vyvolá moment síly M1 = F1a. Podobně síla F2 vyvolá moment síly M2 = F2b, kde a, b jsou ramena sil. Páka je v rovnovážné poloze, když se moment síly F1 rovná momentu síly F2, tj. M1 = M2 a po dosazení

Přitom momenty sil musí mít opačný směr. Popsaná páka se označuje jako dvojzvratná. Existuje i páka jednozvratná, kde působiště tíhy břemene a zvedací síly je na stejné straně od osy a síly mají opačný směr. Pro podmínku rovnováhy platí na všech pákách výše uvedený vztah. Na jednozvratné páce působící síla F1 i vyvolaná síla F2 jsou na stejné straně od osy otáčení. 


Jednozvratná páka.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z historie:
Je zřejmé, že dostatečně dlouhou pákou lze teoreticky zvednou libovolně těžké břemeno. Stačí, aby rameno síly bylo mnohem delší než rameno břemena. Proto i výrok "Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí'', který prohlásil podle legendy geniální starověký mechanik Archimédes, je pravdivý, i když neproveditelný.

Archimedes.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Páka je součástí mnoha mechanizmů a domácích nástrojů, jako jsou kleště, nůžky, šroubováky, otvíráky lahví, louskáčky na ořechy, ale i váhy, houpačky, trakaře, různé zvedáky apod. Zvláštním případem dvojzvratné páky je rovnoramenná páka. Využívá se u rovnoramenných vah, jejichž základní částí je rovnoramenné vahadlo, které je podepřeno břitem. Na koncích vahadla visí misky. Nerovnoramenné váhy mají závaží, které se posunuje po páce, čímž se mění moment síly.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.