Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství se v bohatých zemích až třetina jídla na cestě od farmáře na náš stůl promrhá. Celkem 1,3 miliardy tun. To by stačilo na uživení tří miliard lidí. Průměrný člověk vyhodí až 100 kg jídla ročně.

Teorie

Obecně platí, že v industrializovaných zemích se více potravin promarní v maloobchodu a u spotřebitele. V rozvojových zemích, kde je ve špatném stavu infrastruktura pro skladování a rozvoz potravin, se potraviny často zkazí dřív, než ke spotřebiteli dorazí. Velkou vinu na nadměrném plýtvání mají i sami spotřebitelé. Nakupují příliš mnoho, nevhodně potraviny skladují, označení „spotřebujte do“ berou doslova (i když původním smyslem těchto označení bylo informovat spotřebitele o čerstvosti zboží), nedojídají zbytky. Plýtvat potravinami znamená plýtvat i penězi, pohonnými hmotami, vodou, půdou a prací vynaloženou na výrobu potravin. Dalším negativním aspektem je skutečnost, že vyhozené potraviny hnijí a produkují metan, což je významný skleníkový plyn. Jeho produkce je dokonce na třetím místě za produkcí skleníkových plynů Čínou a USA.

Na této situaci je velké množství příležitostí ke zlepšení. Humanitární organizace poskytují drobným zemědělcům v rozvojových zemích skladovací nádoby a mnohovrstevné pytle na obilí, pomůcky k sušení a uchování zeleniny a ovoce a jednoduchá zařízení pro chlazení a balení zemědělských plodin. Učí zemědělce, jak připravit nebo zabalit sklizeň, aby vydržela delší skladování.


Desatero rad od EU.
Zdroj: Techmania Science Center. Under Creative Commons.

Řada vyspělých států považuje omezení plýtvání potravinami za národní prioritu. Neziskové organizace a občanská sdružení (Potravinové banky) shromažďují od zemědělců, z balíren a ze supermarketů vyřazené potraviny a vaří z nich obědy nebo je přerozdělují chudým lidem. U nás funguje např. organizace < http://zachranjidlo.cz >Zachraň jídlo.

 Pořad Stream.cz o plýtvání potravinami.

 Pořad Stream.cz o plýtvání potravinami.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.