Tyto jednotky nepatří k základním v soustavě SI, ale jejich používání je všeobecně rozšířené, patří sem např.

Veličina

Značka veličiny

Jednotka

objem

V

litr [l]

čas

t

hodina [h]

čas

t

minuta [min]

hmotnost

m

tuna [t]

plošný obsah

S

hektar (ha)

Abychom jednoduše a stručně zapsali velmi malé či velké hodnoty, používáme exponenciální zápis čísel pomocí mocnin 10, tedy např.

9 540 000 000 s = 9,54 ∙ 109 s
0,000 000 000 29 s = 2,9 ∙ 10–10 s

S rozvojem počítačů a kalkulaček se rozšířil zápis ve tvaru 9,54E9 s nebo 2,9E–10 s, kde písmeno E nahrazuje základ mocniny 10. Jinou možností je nahrazení velkých a malých čísel předponami jednotek. Většinu těchto názvů navrhl Holanďan van Swinden a jsou odvozeny z řeckých slov (např. teras – nebeské znamení, giga – obr, megas – veliký), italských slov (nano – trpaslík, piccolo – maličký) a švédských slov (femto – patnáct). Tedy např.

9 540 000 000 s = 9,54 Gs
0,000 000 000 29 s = 290 ps

Předpona

Značka

Význam

Předpona

Značka

Význam

exa

E

1018

mili

m

10–3

peta

P

1015

mikro

m

10–6

tera

T

1012

nano

n

10–9

giga

G

109

piko

p

10–12

mega

M

106

femto

f

10–15

kilo

k

103

atto

a

10–18

Jedinou výjimku v hodnotách předpon tvoří předpony kilo a mega používané v souvislosti s jednotkou bite a byte

1 MB = 220 B = 1048576 B
1 kB = 210 B = 1024 B

Fyzikální rozměr není jen formálním vyjádřením vztahu fyzikálních veličin k veličinám základním, ale má i velký význam ověřovací. Chceme–li zkontrolovat, zda nějaká rovnice vyjadřující vztah mezi fyzikálními veličinami je správná, jako první krok vždy zjistíme, zda fyzikální rozměr veličin na levé straně rovnice souhlasí s rozměrem veličin na pravé straně. Jindy můžeme prostou úvahou na základě fyzikálního rozměru uhádnout fyzikální závislost nebo zákonitost.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.