Tyto jednotky se odvozují ze základních jednotek pomocí definičních vztahů (např. jednotka rychlosti m∙s–1). 22 z nich je natolik vžitých, že mají své vlastní jméno a běžně užívaný symbol.

Jednotka

Značka

Jednotka tvořená základními jednotkami

Becquerel

Bq

s–1

Coulomb

C

A s

stupeň Celsius

°C

Farad

F

s4 A2 m–2 kg–1

Gray

Gy

m2 s–2

Henry

H

m2 kg s–2 A-2

Hertz

Hz

s–1

Joule

J

kg m2 s–2

Katal

kat

mol s–1

Lumen

lm

cd

Lux

lux

cd m–2.

Newton

N

kg m s–2

Ohm

Ω

m2 kg s–3 A–2

Pascal

Pa

kg m–1 s–2

Radián

rad

Siemens

S

s3 A2 m–2 kg–1

Sievert

Sv

m2 s–2

Steradian

sr

Tesla

T

kg A–1 s–2

Volt

V

kg m2 A–1 s–3

Watt

W

kg m2 s-3

Weber

Wb

kg m2 s–2 A–1

Mimo jiné sem patří i jednotky radián a steradián, které dříve patřily mezi doplňkové. Jeden radián sestrojíme pomocí kružnice o poloměru r, na které sestrojíme oblouk o stejné délce r, pak příslušný úhel odpovídá jednomu radiánu.

Pravý úhel je pomocí této jednotky dán jako π/2, úhel plný jako 2π. Pro převod platí následující vztahy:

1 rad = 57° 17ʹ 44,81ʺ
360° = 2 π rad
180° = π rad

Tuto definici můžeme rozšířit i na úhel prostorový. Opíšeme–li kouli o poloměru r kolem bodu O, pak prostorový úhel je dán plochou, kterou vytíná kužel. Plný prostorovým úhel je dán číslem 4π, tzn. že jeho povrch je 4πr2.

K měření úhlů se používají úhloměry, teodolity (např. v geodézii, astronomii), libely (k měření úhlových rozdílů ve směru horizontálním).


Malý nivelační přístroj používaný kolem roku 1940.
Zdroj: HORÁK, Z. Praktická fysika, Universum 1947.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.