I když základní jednotky jsou zavedené již od roku 1875, jejich definice a způsob praktické realizace se postupně mění, přizpůsobuje se úrovni vědeckého poznání. V současné době je snahou mezinárodního výboru pro váhy a míry (CIPM) definovat všechny základní jednotky pomocí fyzikálních konstant. Této snaze zatím odpovídají pouze definice metru a sekundy. Běžného ani technického života se nové definice nedotknou. Velký význam budou mít v metrologii a ve vědních oborech závislých na přesném měření.

Veličina

Značka veličiny

Jednotka

Původ pojmenování

délka

l

metr [m]

z latinského metrum

hmotnost

m

kilogram [kg]

z latinského gramma

čas

t

sekunda [s]

s latinského secundus

elektrický proud

I

ampér [A]

podle André Marie Ampéra

termodynamická teplota

T

kelvin [K]

podle lorda Kelvina

látkové množství

n

mol [mol]

z latinského candela

svítivost

I

kandela [cd]

z německého molekulargewicht

 

Označení délky pochází ze slova longitudo – délka.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.