I když základní jednotky jsou zavedené již od roku 1875, jejich definice a způsob praktické realizace se postupně mění, přizpůsobuje se úrovni vědeckého poznání. Současná definice základních jednotek pomocí konstant umožňuje jejich realizaci kdekoliv, třeba v Praze, New Yorku nebo na Měsíci. I když jsou nové definice složité a v praxi realizovatelné jen s velkými finančními náklady, do běžného ani technického života nezasahují. Velký význam mají v metrologii a ve vědních oborech závislých na přesném měření.

Veličina

Značka veličiny

Jednotka

Původ pojmenování

čas

t

sekunda [m]

z latinského secundus

hmotnost

m

kilogram [kg]

z latinského gramma

délka

l

metr [m]

s latinského metrum

elektrický proud

I

ampér [A]

podle André Marie Ampéra

termodynamická teplota

T

kelvin [K]

podle lorda Kelvina

látkové množství

n

mol [mol]

z latinského candela

svítivost

I

kandela [cd]

z německého molekulargewicht

 

Označení délky pochází ze slova longitudo – délka.

Použité zdroje:

[1] KLENOVSKÝ, P. – PRAŽÁK, D. Nové definice základních jednotek SI. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie, roč. 64/2019, č. 3, s. 129-138. CS-ISSN-0032-2423.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.