ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Staňte se psím hledačem rudy. Identifikujte vzorky s obsahem rudy pomocí čichu. Rudy s obsahem síry uvolňují páchnoucí plyn obsahující sirovodík a oxid siřičitý. Psí hledač rudy může cítit a identifikovat sirné rudy přes několik metrů hlíny.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Žáci budou pomocí čichu identifikovat vzorky půdy s obsahem rudy. Rudy, které obsahují síru, uvolňují páchnoucí plyn obsahující sirovodík a oxid siřičitý. Psí hledač rudy může cítit a identifikovat sirné rudy přes několik metrů hlíny.
  Anotace pro SŠ: 
  Žáci budou pomocí čichu identifikovat vzorky půdy s obsahem rudy. Rudy, které obsahují síru, uvolňují páchnoucí plyn obsahující sirovodík a oxid siřičitý. Psí hledač rudy může cítit a identifikovat sirné rudy přes několik metrů hlíny.

  Věda a technika v pozadí

  Vynikající psí čich se využívá k detekci drog, výbušnin, léků, divoké zvěře, zavalených a pohřešovaných lidí, nelegální elektroniky, ohrožených živočišných druhů, peněz, střelných zbraní, rakovinných nádorů, rud apod. Obecně se takový pes nazývá detekční.

  Teorie

  Vynikající psí čich je způsoben jejich pachovou pamětí. Psi tak vnímají pach až stotisíckrát intenzivněji než lidé. Pomáhají jim v tom vodnaté výměšky nosní žlázy, které udržují psí čenich stále vlhký. Sekret rozpouští pach, který nesou molekuly a umožňuje tak jejich zachycení a zpracování. Uvnitř psího nosu jsou stočené nosní skořepy pokryté čichovou sliznicí, jejíž plocha se průměrně pohybuje od 70 do 200 cm² (v závislosti na délce čenichu). Čichové laloky psa, tedy část mozku, kde jsou zpracovávány čichové vjemy, váží asi 60 g, zatímco u člověka je to 4× méně – přitom mozek člověka je celkově 10× větší než psí mozek. Čich je nejvyvinutější a nejvýznamnější smysl psa. 


  Psí nos.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Mark Watson. Under Creative Commons.

  Historie využití psů k hledání rud spadá do 60. a 70. let ve Švédsku, Rusku a Finsku, kde byli psi využíváni k hledání niklu. Později se zjistilo, že mohou cítit další řadu kovů v kombinaci se sulfidy. Důvodem je přítomnost síry, která při zvětrávání vypouští páchnoucí plyn obsahující sirovodík a oxid siřičitý. Cvičený pes je schopen rozlišit 20 – 30 různých typů rudy až do hloubky více než 10 m. Při lokalizaci větší oblasti se pak provede vrtání.

  Pes vycvičený na hledání kamenů.

  Mezi sulfidy (starší název je sirníky) patří sloučeniny síry s kovy. Sulfidy jsou hospodářsky velmi důležité nerostné suroviny – rudy, které se vyskytují společně s nerosty rudných žil. Tvoří se na hydrotermálních žílách pod hladinou podzemní vody, protože jinak snadno oxidují na sírany. Sulfidy se řadí mezi minerály.

  akantit
  (Ag2S)
  zdroj stříbra
  bornit
  (Cu5Fes4)
  zdroj mědi
  cinabarit (HgS) slouží k výrobě rtuti 
  galenit
  (PbS)
  zdroj stříbra a olova, vyrábí se z něj PbO2 (základní surovina pro výrobu barviv a smaltů), z krystalů se vyráběly elektronické součástky - krystalky
  chalkopyrit (CuFeS2) jeden z nejdůležitějších zdrojů mědi
  molybdenit (MoS2) zdroj molybdenu, využívá se v ocelářském průmyslu jako legující přísada do oceli, v elektronice a v chemickém průmyslu
  pyrit
  (FeS)
  nejběžnější sulfid se využívá k výrobě železa, mědi, kobaltu, niklu, zlata, stříbra, síry apod.
  realgar
  (As4S4)
  jedovatý, v současnosti se používá k výrobě pesticidů
  sfalerit (ZnS) surovina k výrobě sloučenin Zn

   

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.