ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Prozkoumejte zmenšený model dolu a nahlédněte do různých těžebních fází, zjistíte jaké nástroje a stroje jsou pro důlní činnost potřebné. Ruda je minerální usazenina, která může být využita pro ekonomický zisk. Tento model dolu se používá pro získávání rudy. Důl se skládá z lomu a podzemního dolu. Podzemní důl vyžaduje hodně infrastruktury, řada etap těžby je prováděna mechanicky.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Žáci mohou prozkoumat zmenšený model dolu a nahlédnou do různých těžebních fází, zjistí zde, jaké nástroje a stroje jsou pro důlní činnost potřebné. Ruda je minerální usazenina, která může být využita pro ekonomický zisk. Tento model dolu se používá pro získávání rudy. Důl se skládá z lomu a podzemního dolu. Podzemní důl vyžaduje hodně infrastruktury, řada etap těžby je prováděna mechanicky.
  Anotace pro SŠ: 
  Žáci mohou prozkoumat zmenšený model dolu a nahlédnou do různých těžebních fází, zjistí zde, jaké nástroje a stroje jsou pro důlní činnost potřebné. Ruda je minerální usazenina, která může být využita pro ekonomický zisk. Tento model dolu se používá pro získávání rudy. Důl se skládá z lomu a podzemního dolu. Podzemní důl vyžaduje hodně infrastruktury, řada etap těžby je prováděna mechanicky.

  Věda a technika v pozadí

  Důl představuje místo, kde se těží nerostné suroviny, například uhlí nebo rudy. Pokud se v místě těží kámen, pak se místo označuje jako lom nebo kamenolom.

  Teorie

  Těžba se provádí v povrchovém nebo hlubinném dole. V povrchovém dole se odkrývají jednotlivé vrstvy zeminy z povrchu. Protože povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, tak mají výrazně negativní vliv na krajinný ráz. Takto se těží například v severních Čechách hnědé uhlí. Po skončení těžby je nutná rekultivace celé krajiny.

  Povrchový důl.
  Zajímavost z techniky:
  V lomu ČSA v severních Čechách se k odstranění skrývky (horní vrstvy horniny) používá unikátní zařízení – korečkové rypadlo RK5000, jediné na světě. Není to žádný drobeček, má výšku čtrnáctipatrového domu, délku 158 metrů a váží jako 34 Boeingů 747 dohromady. Pohybuje se sice velmi pomalu, zato má obrovskou sílu a výkon. Vnitřek rypadla skrývá strojovny, vlastní vodní nádrž i kancelář.

  Rypadlo RK5000.

  V hlubinném dole probíhá těžba v podzemním systému svislých šachet a vodorovných štol. Tímto způsobem se v České republice těží například černé uhlí na Karvinsku nebo rudy v okolí Příbrami. Každý hlubinný důl lze poznat podle těžební věže, která slouží k vytahování a spouštění dopravních nádob zavěšených na těžním laně. Takto se do dolu a z dolu dopravují těžené nerosty, materiály nebo horníci. Tato nepřehlédnutelná část hlubinných dolů se stala jedním ze symbolů hornictví na řadě míst v ČR.

  Návštěva hlubinného dolu Paskov.

  Existuje i kombinovaný způsob těžby, kdy se těží na povrchu, ale vytěžená hornina se odváží vodorovnou štolou pod povrch. Takto se například těžil vápenec v Českém krasu.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.