Rovnoměrný přímočarý pohyb je pohyb, jehož trajektorií je přímka a jehož rychlost se nemění. Na libovolném úseku trajektorie naměříme vždy tutéž průměrnou rychlost, která je rovna okamžité rychlosti.


Rovnoměrný pohyb.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Z předchozího obrázku je patrné, že uražená dráha lineárně závisí na době pohybu. Konstantou závislosti je rychlost. Vztah pro dráhu tedy můžeme napsat ve tvaru

a dobu rovnoměrného přímočarého pohybu

Jestliže začneme měřit čas v době, kdy hmotný bod již nějakou dráhu urazil (označíme ji s0), upravíme předchozí vzorec na

Tento vztah vyjadřuje lineární závislost. Grafem je tedy přímka.


Závislost dráhy na čase u rovnoměrného pohybu.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.