Vodorovný vrh koná těleso, kterému byla udělena počáteční rychlost ve vodorovném směru. Těleso koná současně dva pohyby: rovnoměrný přímočarý pohyb počáteční rychlostí v0 ve vodorovném směru a volný pád z určité výšky h ve svislém směru.


Vodorovný vrh.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Trajektorie pohybu je parabola, jejíž vrchol je v místě vrhu. Pro popis trajektorie pohybu zvolíme soustavu souřadnic tak, že osa y směřuje vzhůru, osa x je vodorovná a má směr vektoru počáteční rychlosti v0. Na počátku vrhu, v čase t = 0 má hmotný bod souřadnice x0 = 0 m, y0 = h. V libovolném čase jsou jeho souřadnice

        

V okamžiku dopadu tělesa na základní vodorovnou rovinu je jeho výška nulová, tedy y = 0 m. Odtud doba, za kterou těleso dopadne,

Za tuto dobu se těleso přemístí ve vodorovném směru o délku d, která se nazývá délka vrhu. Vypočteme ji dosazením doby pohybu do vztahu pro souřadnici x

 

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.