Svislý vrh vzhůru je pohyb s počáteční rychlostí v0 směřující svisle vzhůru. Těleso koná současně dva pohyby: rovnoměrný přímočarý pohyb vzhůru s počáteční rychlostí v0 a volný pád směrem svisle dolů.


Svislý vrh vzhůru.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Trajektorie pohybu je svislá přímka. Rychlost se mění podle vztahu

a dráha, která vyjadřuje okamžitou výšku tělesa nad bodem, z něhož bylo vrženo, je vyjádřena vztahem

Pohyb je rovnoměrně zpomalený až do nejvyššího bodu trajektorie, z tohoto bodu padá těleso volným pádem. Výšku výstupu najdeme z podmínky, že v nejvyšším bodě se těleso na okamžik zastaví, jeho okamžitá rychlost je nulová. Odtud vyjádříme čas a dosadíme do vztahu pro dráhu

Ve vakuu je doba výstupu tělesa stejná jako doba pádu a rychlost dopadu se rovná počáteční rychlosti.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.