K Merkuru byly zatím vypraveny pouze dvě americké sondy, Mariner 10 a Messenger. Důvodem je Merkurova velká oběžná rychlost okolo Slunce. Proto je velmi obtížné sondu navést na oběžnou dráhu okolo něj. Sonda Mariner 10 startovala 3. listopadu 1973 z Floridy v raketě Atlas. Jako první sonda využila gravitačního praku. 5. února 1974 proletěla kolem Venuše, 29. března 1974 kolem Merkuru (ve výšce 725 km nad povrchem). Další dva průlety se uskutečnily po 176 dnech. Byla zachycena polovina povrchu s rozlišením několika kilometrů. Mariner 10 zjistil slabé magnetické pole podobné zemskému, tenkou atmosféru složenou především z helia a kovové jádro planety.


Mariner 10.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Sonda Messenger (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging) startovala 3. září 2004 a po sedmi letech cesty byla v roce 2011 navedena na oběžnou dráhu Merkuru. Messenger poprvé prolétl kolem Merkuru 14. ledna 2008 ve vzdálenosti 200 km. Podobný manévr provedl ještě dvakrát a teprve pak byl naveden na oběžnou dráhu Merkuru. Složité manévry musela sonda provést díky vysoké rychlosti Merkuru. Po oživení přístrojů začala samotná vědecká mise 4. dubna 2011. Hlavním úkolem sondy byl důkladný průzkum celého povrchu Merkuru. Sonda provedla fotografické mapování celé planety s rozlišením 18 metrů, zmapovala cca 99,99 % povrchu, objevila lávová pole svědčící o aktivním vulkanismu a v kráterech u severního pólu, kam nikdy nedopadá slueční záření, objevila na dně vodní led. Sonda objevila nejrozsáhlejší kovové jádro ze všech plnet, které zaujímá přes 83 % poloměru planety. V listopadu 2011 bylo rozhodnuto o prodloužení mise o jeden rok. Sonda nakonec obíhala okolo Merkuru až do 30. dubna 2015, kdy tvrdě přistála na povrchu Merkuru a vytvořila kráter o průměru asi 16 m.


Messenger u Merkuru.
Zdroj: www.nasa.gov.

Použité zdroje:

[1] PAUER, M. Messenger na orbitě. Astropis, č. 1, roč. 2010, s. 6-9. ISSN 1211-0485.

[2] PAUER, M. MESSENGER u Merkuru. Astropis, č. 1, roč. 2009, s. 16-19. ISSN 1211-0485.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.