Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Vyvrtejte díru do skály. Před vynálezem strojů bylo vrtání pomalým a těžkým procesem. Jeden pracovník narazil vrták kladivem, zatímco další otáčel vrták po každém nárazu. Činnost moderních vrtáků je založena na stejném principu: náraz, rotace a proplachování.
Při vrtání dochází k oddělování materiálu řezným točivým pohybem pomocí vrtáku. Vrtáním se v materiálu vytváří kruhové otvory. Rozlišujeme strojní a ruční vrtání. Důležitou roli v geologickém průzkumu, hydrogeologii nebo dobývání nerostů hraje vrtání vrtů pomocí vrtných souprav.

Teorie

Ve vrtácích a vrtačkách je použitý závit, který slouží k odstranění odvrtaného materiálu. Vrták se zařezává ostrým hrotem do materiálu a odpad se posunuje zpět kanálky podél závitu. U vrtáků o velkém průměru jsou kanálky pro odstranění odpadního materiálu výraznější a vrták nabývá tvar vývrtky. Tvar a materiál vrtáku se liší podle vrtaného materiálu (dřevo, ocel, hornina apod.)


Vrtná souprava.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Joshua Doubek. Under Creative Commons.

V hornictví se častěji než ruční vrtání používají vrtné soupravy, které slouží k ražbě vodorovných, skloněných štol nebo svislých průzkumných vrtů, které slouží jako studny, ropné vrty, vrty pro zemní plyn, průzkum podloží, podzemní vody apod.  Vrtná souprava je tvořena podvozkem, nosnou konstrukcí vrtací jednotky, vrtací jednotkou (lafetou) posuvným zařízením se saňovým vrtacím kladivem a ovládacím kloubem posuvného zařízení. K vrtné soupravě patří také poháněcí agregát, ovládání a některé další příslušenství. Ovládací kloub umožňuje nastavit polohu lafety s vrtacím kladivem do příslušné polohy. Posuvné zařízení přitlačuje vrták do vrtu. Používá se systém pneumatický a hydraulický. Pneumatický systém umožňuje pružný chod kladiva.

Vrtná souprava.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.