Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Prozkoumejte zmenšený model dolu a nahlédněte do různých těžebních fází, zjistíte jaké nástroje a stroje jsou pro důlní činnost potřebné. Ruda je minerální usazenina, která může být využita pro ekonomický zisk. Tento model dolu se používá pro získávání rudy. Důl se skládá z lomu a podzemního dolu. Podzemní důl vyžaduje hodně infrastruktury, řada etap těžby je prováděna mechanicky.
Důl představuje místo, kde se těží nerostné suroviny, například uhlí nebo rudy. Pokud se v místě těží kámen, pak se místo označuje jako lom nebo kamenolom.

Teorie

Těžba se provádí v povrchovém nebo hlubinném dole. V povrchovém dole se odkrývají jednotlivé vrstvy zeminy z povrchu. Protože povrchové doly tvoří rozlehlé plochy, tak mají výrazně negativní vliv na krajinný ráz. Takto se těží například v severních Čechách hnědé uhlí. Po skončení těžby je nutná rekultivace celé krajiny.

Povrchový důl.
Zajímavost z techniky:
V lomu ČSA v severních Čechách se k odstranění skrývky (horní vrstvy horniny) používá unikátní zařízení – korečkové rypadlo RK5000, jediné na světě. Není to žádný drobeček, má výšku čtrnáctipatrového domu, délku 158 metrů a váží jako 34 Boeingů 747 dohromady. Pohybuje se sice velmi pomalu, zato má obrovskou sílu a výkon. Vnitřek rypadla skrývá strojovny, vlastní vodní nádrž i kancelář.

Rypadlo RK5000.

V hlubinném dole probíhá těžba v podzemním systému svislých šachet a vodorovných štol. Tímto způsobem se v České republice těží například černé uhlí na Karvinsku nebo rudy v okolí Příbrami. Každý hlubinný důl lze poznat podle těžební věže, která slouží k vytahování a spouštění dopravních nádob zavěšených na těžním laně. Takto se do dolu a z dolu dopravují těžené nerosty, materiály nebo horníci. Tato nepřehlédnutelná část hlubinných dolů se stala jedním ze symbolů hornictví na řadě míst v ČR.

Návštěva hlubinného dolu Paskov.

Existuje i kombinovaný způsob těžby, kdy se těží na povrchu, ale vytěžená hornina se odváží vodorovnou štolou pod povrch. Takto se například těžil vápenec v Českém krasu.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.