Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Prozkoumejte podzemní stavby v Helsinkách a jejich využití. Pod stále se zvětšujícím městem se mohou ukrývat podzemní prostory využitelné pro spoustu aktivit. Exponát zobrazuje kompletní podzemní svět pod centrem Helsinek, včetně údržby, dopravy a vytápění, tunelů a sportovních zařízení. Nachází se zde 400 zařízení, s celkovou délkou tunelu 200 kilometrů. Helsinky jsou jediné město na světě s podzemním územním plánem.
V podzemí každého města se nachází nejen historické chodby, ale především zázemí města – kanalizace, vodovody, vedení elektrické energie a další rozvody. Do podzemí může být také svedena doprava v podobě tunelů pro automobily a vlaky nebo metro. 

Teorie

Historické podzemí se nachází v řadě českých měst – Brno, Jihlava, Litoměřice, Znojmo nebo třeba Plzeň. Plzeňské historické podzemí tvoří složitý systém chodeb, dvou až třípatrových sklepů, které sloužily k uchovávání potravin, jako řemeslnické provozovny, vinopalny a sladovny. V neposlední řadě i účelová technická zařízení - odvodňovací štoly, štoly přivádějící vodu k vodárenskému zařízení, kanalizace a studny. Systém byl pod městem Plzní budován již od 13. století a neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Svým rozsahem 17,5 km chodeb se řadí k největším historickým podzemním systémům ve střední Evropě.

Původní vstup v Perlové ulici byl přemístěn a do prohlídkového okruhu se od 1. dubna 2009 vstupuje z budovy Pivovarského muzea (Veleslavínova 6, Plzeň). Prohlídkový okruh je dlouhý skoro 800 metrů a jeho součástí je kromě labyrintu chodeb a sklepů i historická vodárna s replikou vodního kola.


Replika vodního kola ve vodárenské věži, která je součástí prohlídkového okruhu Plzeňského historického podzemí.
Zdroj: wikimedia.org. Autor: Eva Haunerová. Under Creative Commons.

V prohlídkovém okruhu plzeňského historického podzemí uvidí návštěvník typické ukázky účelových městských sklepů doby mezi 14. a 15. stoletím. Jsou zde ukázány postupy výstavby hospodářského i technického zázemí města. Ve výběru jsou zde instalovány archeologické nálezy a předměty dokumentující život obyvatel středověkého města. Více o prohlídce na www.plzenskepodzemi.cz.

Nedílnou součástí plzeňského podzemí je i kanalizace. Velkou zásluhu na postupné kanalizaci vnitřního města měl od roku 1827 Martin Kopecký. Otevřené vodoteče v ulicích nechal nahradit zaklenutými stokami vedenými středem ulic. Tzv. chrliče vody na střechách domů dal nahradit okapními svody. Postupně a nahodile vznikaly odpadní stoky i v okrajových částech města. Odpadní voda se nečistila, rovnou se odváděla do řek. V roce 1890 byl schválen projekt moderní kanalizace, podle něhož byla v následujících letech postavena nová uliční stoková síť. Základní parametry stoky byly voleny tak velkoryse, že vyhovují i dnešním potřebám. Mimo jiné byly převzaty německé normy pro domovní kanalizaci, které byly doplněné a zdokonalené a jejich používání přísně kontrolováno. Plzeňská městská kanalizace tak dosáhla vysokého stupně dokonalosti a řada dalších měst přejala její kanalizační předpisy.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.