ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Otočná deska je vlastně malý kolotoč. Na něm si můžete vyzkoušet to, co možná na kolotoči běžně nezkoušíte: jak se na něm chovají kolečka, obruče nebo míček. Nebojte se všechno pořádně rozpohybovat!
  Anotace pro MŠ: 
  Otočná deska je vlastně malý kolotoč. Na něm si můžete vyzkoušet to, co možná na kolotoči běžně nezkoušíte: jak se na něm chovají kolečka, obruče nebo míček. Nebojte se všechno pořádně rozpohybovat!
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Otočná deska je vlastně malý kolotoč. Na něm si mohou žáci vyzkoušet to, co možná na kolotoči běžně nezkoušejí: jak se na něm chovají kolečka (válce), obruče nebo míček (koule). Stačí jen, když se nebudou bát předměty na desce pořádně rozpohybovat.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Otočná deska je vlastně malý kolotoč s nastavitelnou rychlostí otáčení. Na něm si mohou žáci vyzkoušet chování předmětů v rotujícím systému: odstředivou sílu, smykové tření a mnoho dalšího. K dispozici mají válce, obruče a kouli.
  Anotace pro SŠ: 
  Otočná deska je vlastně malý kolotoč s nastavitelnou rychlostí otáčení. Na něm si mohou studenti vyzkoušet chování předmětů v rotujícím systému: odstředivou a Coriolisovu sílu, smykové tření a mnoho dalšího. K dispozici mají válce, obruče a kouli. Mohou se také zamyslet na drahami těchto těles a jejich geometrickým vyjádřením. Stejně tak jim exponát poslouží k lepšímu pochopení jevů na rotující Zemi.

  Věda a technika v pozadí

  Exponát otočná deska je vlastně takové fyzikální hřiště, na kterém si můžeme ověřit řadu fyzikálních zákonů souvisejících s rotací.

  Zdroj: www.freedigitalphotos.net. Free picture.

  Teorie

  Začněme nejdříve s popisem pohybu po kružnici. Pohyb po kružnici je zvláštní druh křivočarého pohybu, při němž je trajektorií tělesa kružnice. Každý bod na obvodu kružnice má kromě obvodové rychlosti v, ještě úhlovou rychlost ω. Jednotkou úhlové rychlosti je radián za sekundu (rad s–1). Jestliže je poloměr kružnice r, pak vztah mezi oběma rychlostmi je 

  Rovnoměrný pohyb po kružnici patří mezi tzv. periodické pohyby. Základním znakem periodických pohybů je to, že se pravidelně opakují. Doba, která uplyne, než se hmotný bod vrátí do stejného místa na kružnici, je doba oběhu čili perioda T. Za dobu T opíše hmotný bod na kružnici úhel 2π rad, proto

  Brusný kotouč, list cirkulárky a další tělesa, která se otáčejí kolem pevné osy, konají otáčivý pohyb. Všechna tato tělesa si představíme jako soubor mnoha bodů, které se při otáčení pohybují po kružnicích o různých poloměrech, ale se stejnou úhlovou rychlostí. Výjimkou jsou pouze body na ose otáčení, které jsou v klidu. Doba oběhu všech hmotných bodů pevného tělesa je stejná. Vzhledem k tomu, že u strojů je velmi krátká, např. 1/50 s, užívá se většinou převrácená hodnota doby oběhu, tzv. frekvence otáčení

  Jednotkou frekvence otáčení je jedna za sekundu (s–1) nebo hertz (Hz). V technice se pro frekvenci otáčení užívá také název otáčky. Úhlovou rychlost můžeme vyjádřit též pomocí frekvence:

  Pokud na rotující kotouč exponátu hodíme nebo umístíme kuličku, pak se sama od sebe začne pohybovat po nečekané dráze. Důvodem je jedna ze zdánlivých sil – Coriolisova síla, která působí na každé těleso, které se volně pohybuje v rotující soustavě. Coriolisova síla závisí na velikosti a směru rychlosti pohybujícího se tělesa a jeho hmotnosti.

  Vznik Coriolisovy síly. 

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.