ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Kristýna Nová
  Klíčová slova: 
  Anotace pro veřejnost: 
  Stejně jako spojná čočka (lupa) láme paprsky světla, tak náš konverzační balón láme zvukové vlny vašeho hlasu, aby je donesl do uší návštěvníka, který sedí za balónem. Takže i když budete šeptat, dobře vás uslyší.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Stejně jako spojná čočka (lupa) láme paprsky světla, tak náš konverzační balón láme zvukové vlny vašeho hlasu, aby je donesl do uší toho, kdo sedí za balónem. Takže i když budete šeptat, dobře vás uslyší. Jev je způsoben menší rychlostí zvuku uvnitř balónu naplněného oxidem uhličitým.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Stejně jako spojná čočka (lupa) láme paprsky světla, tak náš konverzační balón láme zvukové vlny vašeho hlasu, aby je donesl do uší toho, kdo sedí za balónem. Takže i když budete šeptat, dobře vás uslyší. Jev je způsoben menší rychlostí zvuku uvnitř balónu naplněného oxidem uhličitým.

  Věda a technika v pozadí

  Stejně jako u světla, tak i o šíření zvuku rozhoduje jeho rychlost v daném prostředí. Exponát tvoří velký balon napuštěný oxidem uhličitým, ve kterém se zvuk šíří rychlostí asi 259 m/s. V okolí balonu je vzduch, ve kterém se zvuk šíří rychlostí asi 331 m/s. Velký balón tak funguje jako obří zvuková čočka, ve které se zvuk láme.

  Teorie

  Většinou k lomu zvuku nedochází, protože rychlost zvuku v kapalinách a tuhých tělesech je mnohem větší než ve vzduchu, a proto nastává úplný odraz zvuku. Pokud ale narazí zvuk na prostředí, ve kterém se šíří pomaleji, dojde k jeho lomu podle Snellova zákona

  Na obrázku je znázorněný exponát. Na balon dopadá zvuk pod úhlem 37,7°, láme se pod úhlem 28,6° a na druhé straně balonu se láme pod úhlem 37,7°.


  Lom zvuku na konverzačním balonu.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Pokud by byl balon naplněný heliem, kde je rychlost zvuku 970 m/s, pak by při úhlu dopadu 37,7° nastal úplný odraz.


  Odraz zvuku na konverzačním balonu. 
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

   

  Zajímavost z akustiky:
  Lom zvukových vln nastává velmi často v ovzduší, jestliže má v různých vrstvách různou teplotu. Za běžné situace, kdy teplota vzduchu s výškou klesá, prochází atmosférou zvukový paprsek šikmo vzhůru a láme se ke kolmici. K tomu ale nedochází jen na jednom rozhraní, ale na velké spoustě vrstev, proto je tvar paprsku zaoblený. Při teplotní inverzi má zakřivení zvukových paprsků opačný charakter. S lomem zvukových paprsků v atmosféře souvisí vznik akustického stínu a anomální slyšitelnosti. Na obrázku je v bodě A znázorněn zdroj zvuku, který je v určité výšce nad zemským povrchem. Jednotlivé křivky znázorňují šíření zvukových paprsků za situace, kdy teplota vzduchu s výškou klesá. Paprsky procházející atmosférou šikmo dolů se lámou od kolmice a v určitém bodě dosáhne jejich úhel dopadu kritické hodnoty a vznikne úplný odraz. Paprsek se pak začne zakřivovat směrem vzhůru a lom od kolmice je vystřídán lomem ke kolmici. Do oblasti vyznačené šrafovaně zvukové paprsky nepronikají a vzniká tu akustický stín. Příkladem tohoto jevu je blýskavice – bouřka při které vidíme blesky, ale neslyšíme hromy.

  Vznik akustického stínu.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.


  Anomální slyšitelnost vzniká tehdy, jestliže v určité výšce existuje inverzní průběh teploty. Zvukový paprsek směřující atmosférou šikmo vzhůru se po dosažení vrstvy s teplotní inverzí začne lámat od kolmice. V pásu inverzní teploty se zvukový paprsek úplně odráží. Jestliže v ovzduší existuje inverzních vrstev nad sebou víc, pak se může vytvářet několik zón s anomální slyšitelností vzájemně oddělených zónami ticha. Jev můžeme pozorovat nad vodní hladinou za tichého letního večera. 

  Vznik anomální slyšitelnosti.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.