ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Phenakistokop je zařízení, se kterým se dá zkoumat celá řada fyzikálních jevů. Můžete si prohlédnout, jak vzniká animovaný film, nebo zkusit přijít na to, proč se paprsková kola v televizních reklamách na auta občas točí dozadu, i když auto jede dopředu. A phenakistoskop samozřejmě slouží i jako gyroskop, takže s ním jde vyzkoušet, jak nám roztočené kolo pomáhá udržet rovnováhu při jízdě na bicyklu.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Phenakistokop je zařízení, se kterým se dá zkoumat celá řada fyzikálních jevů. Studenti si mohou prohlédnout, jak vzniká animovaný film, nebo zkusit přijít na to, proč se paprsková kola v televizních reklamách na auta občas točí dozadu, i když auto jede dopředu. A phenakistoskop samozřejmě slouží i jako gyroskop, takže s ním jde vyzkoušet, jak nám roztočené kolo pomáhá udržet rovnováhu při jízdě na bicyklu.
  Anotace pro SŠ: 
  Phenakistokop je zařízení, se kterým se dá zkoumat celá řada fyzikálních jevů. Studenti si mohou prohlédnout, jak vzniká animovaný film, nebo zkusit přijít na to, proč se paprsková kola v televizních reklamách na auta občas točí dozadu, i když auto jede dopředu. A phenakistoskop samozřejmě slouží i jako gyroskop, takže s ním jde vyzkoušet, jak nám gyroskopický efekt kola pomáhá udržet rovnováhu při jízdě na bicyklu.

  Věda a technika v pozadí

  Velmi efektivní je na každé diskotéce nebo koncertu blikající světlo, které jakoby rozfázuje pohyb tančících lidí a kapely na pódiu. Příčinou je stroboskopický jev (z řečtiny stróbos – otáčení, skópos – pozorovat).

  Teorie

  Stroboskopická metoda pozorování jevů spočívá v přerušování osvětlení pohybujícího se tělesa tak, že těleso pozorujeme jen v určitých zcela krátkých okamžicích. Zrakový vjem nezaniká s podrážděním sítnice současně, ale průměrně asi o jednu třetinu sekundy později, proto se v mozku vytváří obrazy pohybujícího se tělesa v několika fázích současně. Podle frekvence stroboskopického osvětlení můžeme soudit na tvar a pohyb tělesa, na jeho rychlost a ostatní veličiny. Zdrojem přerušovaného světla mohou být např. zářivky a výbojky, protože v nich dochází k neustálému přerušování výboje, při normalizované frekvenci 50 Hz je to stokrát za sekundu. Pokud toto světlo bude svítit na periodický děj, pak budeme vnímat jen určité fáze pohybu.

  Poprvé tento jev popsali v roce 1836 Joseph Plateau a Simon Stampfer, nezávisle na nich Christian Doppler v roce 1845. Stroboskopickou metodu pozorování velmi rychlých jevů zdokonalili Ernst Mach a Ludwig Boltzman v roce 1870.

  Zajímavost z lmu:
  Známým příkladem stroboskopického efektu jsou klasické obrazovky CRT, v nichž se obraz tvoří s určitou frekvencí. Pokud budeme obrazovku snímat kamerou, která tvoří snímky s jinou frekvencí, zachytíme blikající obrazovku – tedy jen některé fáze pohybu. Obdobně při snímání např. otáčejícího se kola automobilu jedoucího přímo se nám může zdát, že se pohybuje dopředu, že stojí, že se otáčí pozpátku – tzv. wagon-wheel effect. Vše závisí na poměru frekvencí.

  Zajímavý stroboskopický jev u vrtulníku.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.