ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.

  Expozice

  Garant: 
  Mgr. Kristýna Nová
  Anotace pro veřejnost: 
  Někdo by možná čekal, že když dopadne kovová kulička na kovový povrch, jednou či dvakrát se odrazí a poskočí a pak už zůstane ležet na kovové desce. Tato srážka je ovšem překvapivě pružná a trvá dlouho, než kulička svou energii ztratí. Vy můžete slyšet její nárazy do desky, jejichž frekvence se neustále zvyšuje.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Někdo by možná čekal, že když dopadne kovová kulička na kovový povrch, jednou či dvakrát se odrazí a poskočí a pak už zůstane ležet na kovové desce. Tato srážka je ovšem překvapivě pružná a trvá dlouho, než kulička svou energii ztratí. Vy můžete slyšet její nárazy do desky, jejichž frekvence se neustále zvyšuje.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Někdo by možná čekal, že když dopadne kovová kulička na kovový povrch, jednou či dvakrát se odrazí a poskočí a pak už zůstane ležet na kovové desce. Tato srážka je ovšem překvapivě pružná a trvá dlouho, než kulička svou energii ztratí. Vy můžete slyšet její nárazy do desky, jejichž frekvence se neustále zvyšuje.

  Věda a technika v pozadí

  Skákající kulička představuje několik fyzikálních zákonů najednou: demonstruje zákon zachování energie, pružný ráz a vznik zvuku při dopadu.

  Teorie

  Julius Robert Mayer prohlásil: „Ex nihilo nihil fiti“ neboli „z ničeho se nic neudělá“. V „učesané“ podobě zazněl tento zákon 23. července 1847 v berlínské fyzikální společnosti. Hermann Helmholz řekl: „Součet kinetické a potenciální energie v izolovaném systému zůstává stálý!“ A přesně tímto zákonem – zákonem zachování energie – se pád kuličky řídí. Na počátku svého pohybu má padající kulička největší potenciální - polohovou energii. Během pádu se potenciální energie postupně přeměňuje na kinetickou – pohybovou, která závisí na rychlosti. Při dopadu má maximální kinetickou energii. 

  Při nárazu na kovovou podložku dochází k pružnému rázu. Ten probíhá ve dvou fázích. V první fázi se koule a podložka deformuje vlivem nárazových sil. Část kinetické energie se přitom změní na potenciální energii pružnosti. Protože je koule a podložka téměř dokonale pružná, vrátí se opět do původního tvaru, odskočí od sebe a kulička se pohybuje zpět nahoru. Část energie se ale spotřebuje na deformaci, proto ze zákona zachování energie plyne, že rychlost už nedosáhne na původní velikost. Potenciální energie pružnosti se opět přemění na kinetickou energii.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.