ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Proč se letadlo vznese vzhůru, když ho motory táhnout dopředu? Odpověď hledejte u Bernoulliho levitátoru!
  Anotace pro SŠ: 
  Je možné, aby předmět levitoval díky tomu, že na něj zeshora foukáme? Bernoulliho rovnice nám říká, že to možné je. A právě to si můžete u tohoto exponátu experimentálně ověřit.

  Anotace pro vysoké školy

  Je možné, aby předmět levitoval díky tomu, že na něj zeshora foukáme? Bernoulliho rovnice nám říká, že to možné je. A právě to si můžete u tohoto exponátu experimentálně ověřit. Snáz potom pochopíte třeba i vztlakovou aerodynamickou sílu u křídla letadla.

  Věda a technika v pozadí

  Exponát nese jméno po slavném švýcarském fyzikovi Danielu Bernoullim. Souvisí s rovnicí, která také nese jeho jméno a popisuje proudění kapalin a plynů.

  Daniel Bernoulli.
  Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Pavel Trnka. Under Creative Commons.

  Tou rovnicí je Bernoulliho rovnice, která popisuje závislost tlaku a rychlosti proudící tekutiny na průřezu potrubí. Hydrostatický tlak ve stejné hloubce kapaliny je stejný. To však platí jen pro kapaliny v klidu. Jak je tomu u proudící kapaliny? U proudící kapaliny v potrubí, které má různé průměry, není tlak ve všech místech stejný. V místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost. Platí tedy

  Bernoulliho rovnice vlastně vyjadřuje zákon zachování energie ideální kapaliny proudící ve vodorovné trubici. Platí i pro plyny. Ty ale při malé změně teploty mění své fyzikální vlastnosti – hustotu, viskozitu apod. a navíc na rozdíl od kapalin jsou stlačitelné. Základní tvar Bernoulliho rovnice platí jen pro ideální kapaliny, kde je průtok beze ztrát. Pro reálnou kapalinu se Bernoulliho rovnice doplňuje o ztrátovou výšku. Ke ztrátám dochází díky tření o stěny nádoby díky náhlé změně směru proudící kapaliny.

  Z Bernoulliho rovnice vyplývá, že tlak proudící tekutiny klesá s rostoucí rychlostí. Při velkém zúžení trubice, kde rychlost proudu tekutiny značně vzroste, může tlak v tekutině klesnout tak, že bude menší než tlak atmosférický – v zúženém místě trubice vzniká podtlak. Normální atmosférický tlak působící z druhé strany pak udržuje předmět ve vzduchu – zdá se že levituje. Jestliže v této zúžené části bude otvor, pak bude z okolí nasávat vzduch. Tento jev se také nazývá hydrodynamické paradoxon. Podtlak u proudícího vzduchu se využívá např. u rozprašovače, stříkací pistole, karburátoru nebo vodní vývěvy.

  Zajímavost z techniky:
  Na základě Bernoulliho rovnice můžeme vysvětlit „přitahování“ dvou rovnoběžně plujících lodí. Když plují dvě lodě spolu rovnoběžně, vzniká mezi jejich boky jakýsi kanál, v němž je v klidu voda a pohybují se stěny. V zúžené části kanálu proudí voda rychleji a působí na stěny – lodě menším tlakem. Ale na vnější stěny působí voda tlakem větším. Důsledkem je přibližování obou lodí.

  Odborné dotazy

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.