Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Podívej se přes modré a přes červené sklo obřích brýlí na obrázek na protější zdi. Pokaždé uvidíš něco jiného! Jsou ty brýle kouzelné nebo je za tím obyčejná fyzika? Vyzkoušejte si náš nový exponát, který je umístěný před vchodem do Techmania Science Center.
Vidění je pro člověka jedním z nejdůležitějších smyslů. Občas nás ale naše smysly mohou trošku mást. Třeba u tohoto exponátu koukáním přes různě barevné filtry v brýlích vidíme pokaždé jiný obrázek.

Lidské oko je velmi důmyslná optická soustava. Obraz předmětů se vytváří na sítnici. Tu tvoří přibližně 130 milionů buněk. Jsou uspořádány do 3 vrstev. Buňky citlivé na světlo jsou uloženy až v nejhlubší vrstvě – jsou to tyčinky a čípky. K barevnému vidění slouží čípky, které obsahují fotoaktivní pigment reagující na různé vlnové délky světla. V šeru vidíme černobíle pomocí tyčinek, které jsou značně citlivější než čípky. Čípků je v oku 6,5 miliónu, tyčinek 125 miliónů. V sítnici jsou rozloženy nerovnoměrně. Nejvíce čípků je v oblasti tzv. žluté skvrny, a to především v ústřední jamce. V těchto místech se nevyskytují žádné tyčinky. Čípků směrem k okraji sítnice ubývá, tyčinek přibývá. Za šera, když používáme k vidění tyčinky, tak jsme barvoslepí. Při setmění (šeru) dojde k rozšíření zornice, aby se do oka dostalo co nejvíc světla.


Obrázek z exponátu. Zdroj a autor: Techmania Science Center. Under Creative Commons.

Obrázek, na který se přes brýle v exponátu díváme, v sobě obsahuje dva obrázky. Jeden je  nakreslený jen odstíny červené a druhý jen odstíny modré barvy. Při použití filtrů se uplatňuje subtraktivní míchání barev. Při tomto míchání barev se ze spektra dané složené barvy odebírají některé jeho spektrální složky a výsledná barva má tudíž chudší spektrální složení. Modrý filtr proto propustí jen modré barvy a červený filtr propustí jen červené barvy. Vše ostatní filtrem neprojde. Výsledkem jsou pak dva různé obrázky.

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.