Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Exponát má na starosti
Exponát má na starosti: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Tento exponát vám umožní, abyste sami sobě skákali do řeči, a ukáže vám, jak důležité je pro náš mluvený projev, abychom sami sebe dobře slyšeli a sluchem kontrolovali, co a jak říkáme. Stačí si nasadit sluchátka a nastavit si, s jakým zpožděním uslyšíte vlastní řeč nebo řeč jiného člověka, sedícího u mikrofonu naproti vám.
Zpožděná řeč umožňuje návštěvníkům zahrát si na reportéra a vyzkoušet si záludnosti živého přenosu, při kterém reportér slyší hlasy moderátorů ze studia opožděně. Kromě toho zjistí, jak důležité je se při mluvení slyšet.

Teorie

Exponát umožňuje nastavení zpoždění řeči od 0 do 2 s. Většina lidí není schopna zřetelně artikulovat, když se slyší opožděně a tak je výsledným efektem zkomolení řeči. Při hovoru si ani neuvědomujeme, že kontrolujeme svůj hlas. Podle toho jak zní, ho přizpůsobujeme podmínkám. Říká se tomu zpětná vazba. Zpětná vazba je důležitá pro zřetelný a souvislý mluvený projev. Kromě zpětné vazby „sluchové“ existuje také zpětná vazba „hmatová“, která využívá vibrace vznikající při průchodu vzduchu z plic hlasivkami, krkem a ústy. Proto i neslyšící člověk je schopen naučit se trochu mluvit. Naopak při ztrátě sluchu dochází postupně ke zhoršování kvality řeči. Pozitivní vliv má zpoždění zpětné sluchové vazby při léčbě koktavosti. Jako optimální délka zpoždění se udává 55 ms i kratší.

Se zpožděnou řečí se také musí umět vypořádat reportér událostí v terénu, který v živém vstupu komunikuje s moderátorem ve studiu. To je způsobeno konečnou rychlostí šíření zvukového signálu, způsobem přenosu, elektronickými součástkami apod.

Zajímavost z elektroniky:
Zpětná vazba se projevuje jako známé „pískání“, kdy se výstupní zvuk z reproduktorů dostane zpět na mikrofonní vstup, je zesílen do reproduktorů a zesílený signál opět přijat mikrofonem. Tento jev je také známý pod názvem Larsenův efekt, podle dánského vědce Sørena Larsena, který první popsal tento princip. V menší míře se zpětná vazba využívá k některým speciálním efektům, jako jsou dozvuky elektrických kytar vazbou struna-snímač-odposlech-struna. Tento jev lze pozorovat u moderních gramofonů vybavených magnetodynamickou přenoskou, zvuk z reproduktoru rozechvívá mechanicky přenosku, která tak zafunguje coby zvláštní mikrofonní vstup, gramofon je třeba pro tyto případy vhodně akusticky zatlumit.
Ke zpětné vazbě také dochází u telefonních hovorů, kdy mikrofon přijme zvukové signály z reproduktoru a odešle je zpět dalšímu účastníkovi společně s vaším hlasem. Tento účastník potom během své promluvy slyší odezvu svého vlastního hlasu s malým zpožděním, které je výsledkem zpožděním signálů při přenosu. Zvuková zpětná vazba může být způsobena nebo zhoršena v případě použití vysoce citlivého mikrofonu, při výrazném zvýšení hlasitosti reproduktoru nebo v případě malé vzdálenosti mikrofonu a reproduktoru. Kromě toho, že zpětná vazba je nepříjemná, může také zabránit normální konverzaci mezi účastníky.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 
Odborným garantem této expozice je
Odborným garantem této expozice je: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.